Select Page


GITD: Ważenie pojazdów w Łodzi


 

W dniu 23 maja inspektorzy z Łódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili kontrole pojazdów wykonujących przewozy drogowe na terenie miasta Łodzi. Głównym celem kontroli było ustalenie czy kierujący pojazdami ciężarowymi wykonują przewóz rzeczy zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie parametrów dotyczących masy i nacisków na osie pojazdów. W tym celu wszystkie zatrzymane do kontroli pojazdy zostały zważone.

Łącznie przeprowadzono 9 kontroli połączonych z ważeniem pojazdów. Inspektorzy nałożyli 5 mandatów karnych na kwotę 2100 zł, – (w tym 2 za zanieczyszczanie drogi przez pojazdy wyjeżdżające z budowy), zatrzymali 2 dowody rejestracyjne oraz w dwóch przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne wobec przewoźników. Postępowanie może zakończyć się w każdym przypadku karą do 15000, – zł w związku z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej kontrolowanych pojazdów, a także przekroczeniem dopuszczalnych nacisków na osie pojazdów. Wszystkie przeładowane pojazdy zostały usunięte na parking strzeżony do czasu, aż zostaną rozładowane do parametrów umożliwiających dalszą jazdę zgodnie z przepisami.

W najbliższym czasie planowane są podobne kontrole połączone z ważeniem pojazdów w celu wyeliminowania przeładowanych pojazdów, które niszczą drogi i stanowią zagrożenie dla innych uczestników dróg.

Źródło: GITD


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.