Select Page


GITD: Wizyta przedstawicieli służb kontrolnych Ukrainy i Białorusi w Polsce


 

Jak podaje GITD w dniach 19 – 22 maja na zaproszenie kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przebywali z oficjalną wizytą w Polsce: Alexey Baranov – Zastępca Ministra Transportu i Łączności Ukrainy, Yurij Maiboroda – Szef ukraińskiej Inspekcji Transportu Drogowego, Aleksander Ivankow – Szef białoruskiej Inspekcji Transportowej oraz Gennadiy Shepelevich – Szef oddziału białoruskiej Inspekcji Transportowej w Brześciu.

Goście spotkali się z Tadeuszem Jarmuziewiczem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Tomaszem Połeć – Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. W trakcie spotkania omówiono dotychczasową współpracę służb kontrolnych oraz zaplanowano dalsze działania mające na celu respektowanie przez przewoźników przepisów w zakresie transportu drogowego. Przedstawiono również zasady udzielania licencji na prowadzenie działalności transportowej oraz zasady prowadzenia przewozu osób w Polsce (regulacje prawne, kompetencje organów).

W dniu 20 maja Tomasz Połeć udał się z zagranicznymi gośćmi z wizytą do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Przedstawiciele ukraińskich i białoruskich służb kontrolnych zapoznali się m.in. z organizacją, kompetencjami i zadaniami polskiej Inspekcji. Uczestniczyli także w kontrolach drogowych prowadzonych przez wielkopolskich inspektorów, gdzie mogli obejrzeć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez ITD.

Zagraniczni goście, na zaproszenie Dyrektora Roberta Gałązkowskiego, odwiedzili również Centralę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W trakcie tej wizyty zapoznali się ze sprzętem latającym będącym w dyspozycji Zakładu oraz mieli możliwość obejrzenia nowoczesnego symulatora lotów.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , , , , , , , , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.