Select Page


GITD: Wspólne działania służb kontrolnych na terenie Republiki Czeskiej


 

W dniach od 27 do 31 maja inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach uczestniczył w międzynarodowych kontrolach na terenie Republiki Czech. W kontrolach uczestniczyli także przedstawiciele służb kontrolnych z Węgier, Niemiec, Słowacji oraz Czech. Kontrole były ukierunkowane głównie na sprawdzanie stanu technicznego pojazdów i odpowiedniego zabezpieczenia ładunku. Kontrole były przeprowadzane o różnych porach dnia i w wielu punktach kontrolnych. Podczas kontroli stwierdzono wiele nieprawidłowości.

Wspólne działania były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą merytoryczną. Był to również kolejny krok do ujednolicenia procedur i interpretacji wymagań dotyczących wykonywania przewozów drogowych.

Źródło: GITD


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.