Select Page


GITD: wspólny projekt Inspekcji polskiej i litewskiej


 

Podczas spotkania w dniu 17 stycznia w Wilnie przedstawicieli polskiej Inspekcji Transportu Drogowego oraz litewskiej Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego podpisano wspólny projekt o współpracy „Bezpieczne drogi – transgraniczna współpraca Litwa-Polska w celu poprawy ochrony ludności i środowiska”.

Realizacja przedsięwzięcia, którego głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludności i ochrony środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym Polski i Litwy, a także wypracowanie nowoczesnych praktyk odnośnie wzajemnej współpracy przewidziana została na 2013 r. Uczestniczyć w nim będą Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie oraz Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji Litwy (Oddział w Marijampolu i Alytusie). W ramach realizacji projektu przewidziano m.in. zakup pojazdów specjalistycznych oraz wspólne szkolenia inspektorów.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.