Select Page


GITD: wydawanie zezwoleń rosyjskich


 

Jak podaje Biuro ds. Transportu Międzynarodowego pula zezwoleń Rosja ogólne oraz Rosja kraje trzecie z limitu podstawowego przeznaczona zarówno dla przedsiębiorców indywidualnych jak i zrzeszonych w organizacjach, zostanie przekazana ZALICZKOWO do czasu opracowania przez Komisję Społeczną ostatecznych zasad i kryteriów wydawania tych zezwoleń.

LIMIT PODSTAWOWY ZEZWOLEŃ ROSJA OGÓLNE
Wstępna wysokość limitu podstawowego wynosi 70% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2010.

Zezwolenia z limitu podstawowego będą wydawane w proporcji 1/10 naliczonego limitu na 2011 r. według zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2010.

LIMIT PODSTAWOWY ZEZWOLEŃ ROSJA KRAJE TRZECIE
Wstępna wysokość limitu podstawowego wynosi 70% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2010.

Zezwolenia z limitu podstawowego będą wydawane w proporcji 1/10 naliczonego limitu na 2011 r. według zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2010.

ROSJA OGÓLNE S
Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że wprowadza się do wydawania zezwolenia Rosja ogólne S. Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:
– prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali minimum 1/12 (proporcjonalnie do upływu roku np. 2/12 wykorzystania w miesiącu marcu itd.) limitu zezwoleń Rosja ogólne (wstępna wysokość limitu podstawowego wynosi 70% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2010);

– dla przewoźników posiadających do 5 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 5 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 10 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę;

-pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach limitów dodatkowych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych.

Ponadto Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Rosja ogólne, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może zostać wstrzymana.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.