Select Page


Gitd: Wyjaśnienie w sprawie zdjęć wykonywanych pojazdom uprzywilejowanym


 

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie zdjęć wykonanych przez fotoradary GITD pojazdom uprzywilejowanym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem uprzywilejowanym (w tym np. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, pojazdem zespołu ratownictwa medycznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej) może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych w razie, gdy uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Pojazd taki musi wysyłać jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy oraz muszą w nim być włączone światła drogowe lub mijania.
Należy jednak wskazać, że nie w każdym przypadku pojazd wymieniony w art. 53 cytowanej ustawy jest uprzywilejowany w ruchu. W związku z tym pojazd nie korzystający z uprzywilejowania w ruchu, czyli taki, który nie ma włączonych sygnałów błyskowych i dźwiękowych, podlega ogólnym przepisom ruchu drogowego, jak każdy inny pojazd.
W przypadku, gdy z obrazu zarejestrowanego przez fotoradar naruszenia wynika, że pojazd poruszał się z włączonymi sygnałami błyskowymi, następuje zamknięcie sprawy bez dokonywania dodatkowych ustaleń.
Jeżeli na zdjęciu wykonanym przez urządzenie rejestrujące nie widać, że pojazd ma włączone sygnały błyskowe, wtedy do właścicieli pojazdów GITD wysyła wezwania z prośbą o oświadczenie, czy dany pojazd zarejestrowany przez fotoradar wykonywał przejazd zgodnie ze wspomnianym przepisem art. 53 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W tym przypadku w toku prowadzonych czynności wyjaśniających Inspekcja występuje wyłącznie o wskazanie:
· imienia i nazwiska kierującego pojazdem w chwili zarejestrowania obrazu przez urządzenie służące do kontroli ruchu drogowego;
· numeru zlecenia wyjazdu odnotowanego w rejestrze prowadzonym w danej placówce.
W przypadku uzyskania potwierdzenia, że pojazd uczestniczył w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego, mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego, sprawa jest od razu zamykana.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.