Select Page


GITD: Wyniki akcji kontrolnej w Budzisku


 

Od 28 kwietnia trwają wzmożone całodobowe kontrole drogowe niedaleko dawnego przejścia granicznego w Budzisku. W ramach prowadzonej akcji „Trzeźwość” sprawdzane są także zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego.

Ustawa o transporcie drogowym za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia przewiduje karę administracyjną w wysokości 10.000 zł, a za niewypełnienie przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niewłaściwie wypełnienie wymaganego przy międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy zezwolenia – 8.000 zł.

Od początku trwania akcji Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała 6213 pojazdów, z czego ok. 60 % stanowiły te należące do przewoźników rosyjskich, pozostałe zaś do m.in. podmiotów białoruskich, ukraińskich, macedońskich i kazachskich. Stwierdzono 144 naruszenia ustawy o transporcie drogowym w zakresie braku lub nieprawidłowo wypełnionego zezwolenia.
Ponadto, w ostatnich dniach inspektorzy ujawnili 7 przypadków sfałszowanych zezwoleń CEMT*. Wszystkimi fałszywymi zezwoleniami posługiwali się kierowcy rosyjscy. Inspektorzy nałożyli kary administracyjne na przewoźników za brak wymaganego zezwolenia. Kierowców przekazano Policji, która teraz prowadzi czynności wyjaśniające w związku z posługiwaniem się podrobionymi dokumentami.

* zezwolenie CEMT – dokument wydawany przez Międzynarodowe Forum Transportowe dopuszczający do wykonywania nieograniczonej liczby kursów w danym roku pomiędzy krajami członkowskimi, których przebieg został udokumentowany w odpowiednio wypełnionym karnecie.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.