Select Page


GITD: Zatrzymany transport trujących materiałów


 

Jak podaje GITD w dniu 8 października na 73 kilometrze autostrady A4 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu – Oddział Terenowy w Legnicy skontrolowali pojazd ciężarowy, którym firma z Wolsztyna wykonywała transport drogowy. Pojazdem przewożono ładunek lekarstw oraz komponentów do ich produkcji ze Szwajcarii i Niemiec do Rzeszowa.

W wyniku kontroli przestrzeni ładunkowej stwierdzono, że znaczną jej część zajmuje materiał trujący o numerze UN 2811, przewożony na trzech paletach, po 12 dwudziestokilogramowych oznakowanych bębnów stalowych na każdej z nich (wg. dokumentu przewozowego łączna ilość materiału trującego wynosiła 701,55 kg). W związku z przewożonym ładunkiem trującym stwierdzono liczne nieprawidłowości. Wskazana ilość i rodzaj opakowania wymagała oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej. Pojazd nie posiadał takiego oznakowania, ponadto nie był wyposażony w sprzęt gaśniczy, którego łączna ilość, dla ww. pojazdu samochodowego powinna wynosić 12 kg proszku gaśniczego. Stwierdzono brak instrukcji pisemnej dla kierowcy, która między innymi zawiera procedury dotyczące postępowania kierowcy w sytuacjach awaryjnych. Brakowało także niektórych wymaganych elementów wyposażenia awaryjnego, w tym maski ucieczkowej dla kierowcy, która jest niezbędna w przypadku rozszczelnienia opakowania, dla ochrony jego zdrowia i życia.

Najpoważniejszą nieprawidłowością, jaką ujawnili inspektorzy był fakt, że kierowca nie posiadał wymaganego zaświadczenia ADR, które upoważnia do realizacji przewozu takiego materiału, jak również potwierdza jego wiedzę w tym zakresie.

Na uwagę zasługuje fakt, iż postój pojazdu przewożącego wskazany ładunek, nie powinien w miarę możliwości odbywać się w pobliżu miejsc zamieszkałych lub uczęszczanych przez ludzi. Kierowca niestety nie miał takiej wiedzy.

Po zakończonej kontroli pojazd został zatrzymany do przybycia kierowcy posiadającego wymagane uprawnienia, który przywiózł ze sobą wymaganą przepisami ADR dokumentację oraz wyposażenie.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 9 lat temu.