Select Page


GITD: zdarzenie z udziałem pojazdu przewożącego ADR


 

Jak podaje GITD w dniu 16 lutego na drodze krajowej nr 7 w powiecie nidzickim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, polegającego na wypadnięciu oraz rozszczelnieniu niewłaściwie zabezpieczonych pojemników, w których przewożone były substancje chemiczne o właściwościach żrących. Inspektorzy transportu drogowego, działając w ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie, wzięli udział w czynnościach wyjaśniających okoliczności ww. zdarzenia.

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Olsztyna, udzielając wszechstronnej pomocy funkcjonariuszom Policji ustalili, że przewóz drogowy wykonywany przez polskiego przewoźnika odbywał się z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz zasad stosowania urządzeń rejestrujących (tachografów). Kierujący pojazdem, działając z zamiarem ukrycia rzeczywistego wymiaru prowadzenia pojazdu, dopuścił się fałszowania danych zawartych na wykresówce wykorzystywanej w dniu zdarzenia. Ponadto stwierdzono brak dokumentów określających przyczyny nieokazania do kontroli części wykresówek oraz brak zaświadczenia potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania zawodu kierowców. Ustalenia poczynione przez inspektorów transportu drogowego posłużą do postępowań prowadzonych przez prokuraturę oraz Policję w prowadzonych przez te instytucje właściwych postępowaniach.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 8 lat temu.