Select Page


GITD: Zły stan techniczny, przekroczona ładowność, braki w dokumentacji


 

W dniu 16 marca w miejscowości Wadowice (DK 28) inspektorzy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Oddziału Terenowego w Chrzanowie zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy przewożący niezabezpieczony ładunek sypki.

Podczas kontroli stanu technicznego pojazdu stwierdzono poważne usterki techniczne: znaczne ubytki powietrza z układu pneumatycznego hamulca, nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika pojazdu i tylnego mostu, wyciek paliwa ze zbiornika pojazdu, uszkodzone opony na osi napędowej, niesprawne oświetlenie.

Podczas kontroli dokumentów inspektorzy stwierdzili, iż pojazd rażąco przekracza dopuszczalne wartości w zakresie dopuszczalnej ładowności i DMC, gdyż ładowność pojazdu wynosiła 10t, natomiast rzeczywista masa przewożonego ładunku wynosiła 14,24t.

Inspektorzy ujawnili fakt, iż pojazd porusza się bez uiszczonej opłaty za przejazd po drogach krajowych, kierowca nie posiadał wymaganych dokumentów, stwierdzono wielokrotne i rażące naruszenia w zakresie czasu pracy kierowcy na okazanych wykresówkach.

Ze względu na stwierdzone usterki w stanie technicznym pojazdu, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz przekroczone dopuszczalne wartości masy całkowitej i ładowności pojazdu, został on wyeliminowany z ruchu i usunięty na parking strzeżony.

Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości, wszczęto postępowanie administracyjne względem przedsiębiorcy zagrożone karą 9000 złotych, na kierującego nałożono mandat karny w wysokości 1000 zł.


Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 8 lat temu.