Select Page


GITD:Kontrola stanu technicznego pojazdów w komunikacji regularnej


 

Inspektorzy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzali na terenie miasta Wadowice kontrole pojazdów przeznaczonych do przewozu osób w komunikacji regularnej.

W trakcie działań kontrolnych, inspektorzy skontrolowali 11 pojazdów, ujawniając wiele nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz przewożonych pasażerów, m.in.: niesprawności w układach kierowniczych i hamulcowych, wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawne oświetlenie pojazdu, nadmiernie zużyty bieżnik opon, brak aktualnych badań technicznych.

Zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych, nałożono 7 mandatów karnych, w 5 przypadkach wycofano pojazdy z ruchu, zakazując dalszej jazdy i przewozu pasażerów.

W jednym z kontrolowanych pojazdów inspektorzy stwierdzili poważne usterki techniczne zagrażające bezpieczeństwu: niesprawne światła stop, niesprawne światła cofania, wycieki płynów eksploatacyjnych z tylnego mostu, brak łącznika tylnego drążka stabilizatora. Uwagę kontrolujących inspektorów zwrócił fakt, iż pojazd w dniu 19.11.2011 r. poddany został badaniu technicznemu na stacji diagnostycznej i dopuszczony do ruchu.

Ze względu na możliwość niedopełnienia obowiązków przez kontrolującego diagnostę oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach, zawiadomiono prokuraturę oraz właściwego Starostę.

Źródło: gitd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.