Select Page


GITD:Oświadczenie w związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich


 

Oświadczenie w związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 15 stycznia br. skierowanym do Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Minister Sprawiedliwości w swoim wystąpieniu do Rzecznika Praw Obywatelskich nigdzie nie stwierdził, że Inspekcja Transportu Drogowego nie posiada prawa do kierowania wniosków o ukaranie z art. 96 par. 3. Stwierdził jedynie, że „… uprawnienie Inspekcji Transportu Drogowego do prowadzenia czynności wyjaśniających, kierowania do sądu wniosków o ukaranie i oskarżania przed sądem nie może być rozszerzane poza wykroczenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości i niestosowania się do sygnałów świetlnych”. W tym kontekście m.in. Sąd Okręgowy w Radomiu (postanowienie z dnia 19 grudnia 2012 r.) stwierdził z kolei wyraźnie, że „zakres działania ITD określony został nie tylko przedmiotowo (rodzaj naruszeń przepisów i sposobu wykonywania kontroli ruchu drogowego), ale i podmiotowo (określenie kręgu osób w stosunku do których ITD może wykonywać te czynności, tj. kierującego, właściciela lub posiadacza pojazdu)”, stąd też „… ITD ma uprawnienie do żądania od właściciela pojazdu lub jego posiadacza wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, a co za tym idzie może wykonywać czynności oskarżycielskie…”

Minister Sprawiedliwości stwierdził też (co RPO raczy pomijać) wyraźnie „… w ocenie Ministra Sprawiedliwości w kontekście przepisu art. 96 par. 3 Kodeksu wykroczeń, nie można tracić z pola widzenia faktu, że sugerowana zmiana w znacznej ilości przypadków prowadziłaby do faktycznego zniesienia odpowiedzialności rzeczywistego sprawcy wykroczenia, a często stanowiłaby zachętę do nadużywania prawa do uchylania się od odpowiedzi, zwłaszcza w kontekście znacznego upowszechnienia ścigania wykroczeń drogowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz. Zjawisko takie z pewnością nie byłoby pożądane”.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.