Select Page


Goodyear Dunlop: Sympozjum odpowiedzią branży transportowej na Białą Księgę UE


 

Instytucje publiczne, branża motoryzacyjna oraz transportowa muszą współpracować, aby zredukować zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla – wynika z dyskusji nad najnowszą Białą Księgą (Transportation White Paper) Unii Europejskiej podczas zorganizowanego w Brukseli sympozjum Goodyear Dunlop.

W ramach sympozjum „Zmniejszanie zużycia paliwa w europejskim transporcie drogowym” grupa ekspertów związanych z tą branżą omawiała Białą Księgę UE. Wśród prelegentów znaleźli się Remi Mayet – Wiceszef Jednostki ds. Transportu Naziemnego, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Mobilności i Transportu, Marc Billiet – Szef ds. Transportu Towarów w Unii Europejskiej i Ochrony Środowiska, Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) oraz Tom Antonissen – Menedżer ds. Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Europejskiej Logistyki Pojazdów (ECG). W spotkaniu wzięło udział ogółem około 70 przedstawicieli agend rządowych i branży transportowej.

Wszyscy prelegenci zgodzili się, że priorytetem jest doprecyzowanie wewnętrznych regulacji unijnego rynku transportu. U podstaw wszystkich działań UE w tym zakresie stoi walka ze skutkami zmian klimatycznych – stąd konieczności inwestycji w „zielone” technologie i rozwiązania, które umożliwią zmniejszanie zużycia paliwa.

Komisja Europejska wdroży do 2050 roku działania w dwóch etapach. W pierwszym nacisk będzie położony na usunięcie barier dla jednolitego obszaru transportowego, takich jak kabotaż, a także na harmonizację niektórych standardów technicznych,  np. małych elektrycznych pojazdów dostawczych. W drugim etapie UE skoncentruje się na szerszym wdrożeniu inteligentnych systemów transportowych. Działania  te mają spotkać się z niezbędnym wsparciem finansowym Komisji Europejskiej.

Branża transportowa przychyla się do celów, które stawia Biała Księga, lecz jednocześnie sceptycznie odnosi się do możliwości ich realizacji. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) podkreśla, że koszty wdrożenia dyrektyw, szacowane na 2,5 tryliona euro, mogą okazać się znacznym obciążeniem dla unijnego podatnika. Operatorzy transportu drogowego są przekonani o konieczności podjęcia przez wszystkie formy transportu, w tym: kolej, żeglugę śródlądową i morską starań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Podkreślano również, że aby unijny sektor transportu drogowego mógł zredukować zużycie paliwa, a tym samym emisję CO2, powinna istnieć uznana na poziomie unijnym metoda mierzenia i raportowania zużycia paliwa, a jej wciąż brakuje.

Stowarzyszenie Europejskiej Logistyki Samochodowej (ECG) poparło inicjatywę współmodalności, czyli łączenia różnych form transportu. ECG opowiada się również za potrzebą ponownego przeanalizowania aktualnych przepisów dotyczących wymiarów i ciężaru pojazdów komercyjnych.

Paneliści przyznali, że aby udało się skutecznie zmniejszyć szkodliwy wpływ transportu na środowisko naturalne, niezbędna jest kooperacja wszystkich zaangażowanych stron: producentów pojazdów, operatorów transportowych, klientów, dostawców infrastruktury oraz decydentów. Transport drogowy wymaga takiego samego nakładu działań jak inne formy transportu – taka polityka pozwoli wytworzyć skuteczny system wzajemnych zależności, które zaowocują wzrostem ekonomiki.

„Była to bardzo ważna dyskusja, ponieważ Biała Księga określa przyszłość sektora transportu drogowego. Goodyear Dunlop jest ważnym graczem w tej branży, dlatego musimy dokładać starań, aby nasze produkty i usługi pomagały klientom osiągać zarówno cele finansowe, jak i proekologiczne” – powiedział Michel Rzonzef, Wiceprezes Pionu opon przemysłowych Goodyear Dunlop Europe.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.