Select Page


Goodyear: Europejskie floty sceptyczne wobec planów dalszych oszczędności paliwa


 

Z nowego raportu Goodyear Dunlop wynika, że floty – by osiągnąć cele 20-20-20 Unii Europejskiej – potrzebują wsparcia w rozwoju, a nie kolejnych regulacji.

Mimo wysiłków podejmowanych na rzecz poprawy efektywności paliwowej flot, jeden na siedmiu europejskich przewoźników drogowych przewiduje wycofanie się z rynku w najbliższych ośmiu latach, o ile nie zostaną wprowadzone radykalne zmiany w dziedzinie metod osiągania dalszych oszczędności paliwa – to wniosek z nowego raportu opublikowanego przez Goodyear Dunlop. Podczas sympozjum, które odbyło się w Brukseli, firma Goodyear Dunlop przedstawiła zalecenia, których wdrożenie pomoże branży transportu drogowego zwiększyć efektywność paliwową.

Dalsze regulacje już w planach – co na to branża?
Zużycie paliwa przez pojazd ma bezpośrednie przełożenie na wielkość emisji dwutlenku węgla. W związku z tym, w najnowszej dokumencie z propozycjami zmian dla sektora przewozowego (Transportation White Paper), Komisja Europejska wyraźnie wskazuje, że w najbliższych dziesięciu latach będzie dalej wprowadzać regulacje i zwiększać opodatkowanie zarówno paliw, jak i emisji CO2. Tymczasem, jak pokazuje opracowany przez Goodyear Dunlop raport „Road to 2020”, aż jedna trzecia (30%) europejskich flot nie planuje podjęcia dalszych działań w odpowiedzi na te zapowiadane ogólnoeuropejskie regulacje.

Jednocześnie floty transportowe zwracają się do branży i ustawodawców z apelem o pomoc w osiąganiu wyższej ekonomiki paliwowej:
* 1/3 chce, by Unia Europejska inwestowała w technologie oszczędzające paliwo i programy rozwoju;
* 1/4 oczekuje narzędzia umożliwiającego kształtowanie oraz prognozowanie kosztów i redukcji emisji CO2, a w efekcie – inwestycji w „zielony” sprzęt i szkolenia;
* 1/4 postuluje więcej informacji na temat czynników wpływających na efektywność paliwową;
* 1/5 wymaga europejskich uregulowań prawnych, wprowadzających zachęty dla efektywnych flot.

“Na sektor transportu drogowego wywierane są ogromne naciski w oczekiwaniu, że pomoże on zrealizować ambitne europejskie cele w zakresie zmian klimatycznych.  Badania potwierdziły, że zdecydowana większość flot wprowadziła już szeroko zakrojone rozwiązania oszczędnościowe oraz zmaga się z wyzwaniem dalszego zwiększania efektywności paliwowej i zmniejszania emisji dwutlenku węgla, by osiągnąć jeszcze ambitniejsze cele” – powiedział Michel Rzonzef, Wiceprezes, Pion Opon Ciężarowych Goodyear Dunlop Europe, Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. „Jednak pomimo dużego zaangażowania całej branży w zwiększanie efektywności paliwowej są jeszcze floty, które mogłyby być lepiej przygotowane do rozwiązywania problemów operacyjnych i kosztowych, związanych z potencjalnymi regulacjami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla. Jednym ze sposobów umożliwiających poprawę wymaganych wskaźników jest wybór opon o niskim oporze toczenia. Inne to szkolenia z eko-jazdy dla kierowców, udoskonalenia w zakresie logistyki, planowania tras czy aerodynamiki pojazdów“– dodał M.Rzonzef.

Efektywność paliwowa – priorytet W świetle rosnących cen paliw, dwie na pięć flot podaje, że klienci oczekują od nich zwiększenia wydajności operacyjnej. W tej sytuacji nie dziwi, że więcej niż 90% flot już teraz podejmuje działania na rzecz poprawy efektywności paliwowej:
* 7 na 10 zainwestowało w szkolenia z ekologicznej jazdy;
* 6 na 10 nabyło bardziej wydajne pojazdy;
* 2 na 5 usprawniły logistykę i planowanie tras;
* 2 na 5 przeszłoby na bardziej wydajne opony.

Cel: rok 2020
W sytuacji, gdy zaledwie 8% flot nie podjęło żadnych działań w celu zmniejszenia zużycia paliwa, europejscy przewoźnicy drogowi sceptycznie podchodzą do możliwości dalszego zwiększenia efektywności paliwowej i ograniczenia emisji. Aż 7 na 10 europejskich flot podejmuje już działania w kierunku samodzielnie określonego celu, jakim jest oszczędność paliwa lub zmniejszenie emisji CO2. Wobec istotnej skali podejmowanych już dziś wysiłków, floty ostrożnie podchodzą do możliwości dalszych oszczędności:
* 52% flot uważa, że nie zmniejszy zużycia paliwa o więcej niż 10%;
* Zaledwie 1 na 10 wyraża przekonanie, że branża jest w stanie osiągnąć 20-procentowy wzrost wydajności określony w planie Unii Europejskiej 20-20-20 dotyczącym zmniejszania emisji dwutlenku węgla (do 2020 r.);
* 1 na 5 nie jest pewna, czy możliwe są jakiekolwiek dalsze oszczędności.

Co ciekawe, floty z krajów o niższych cenach paliw wykazują większy optymizm. W Polsce i Hiszpanii, gdzie ceny paliwa są poniżej unijnej średniej, jedna piąta flot jest przekonana, że osiągnie kolejne 20% oszczędności na paliwie do 2020 roku. Z kolei w Wielkiej Brytanii, gdzie ceny są wyższe od europejskiej średniej, jedna trzecia flot twierdzi, że zrobiła wszystko co możliwe dla zwiększenia efektywności paliwowej i żadne dalsze oszczędności nie są możliwe.

Zalecenia Goodyear Dunlop
W oparciu o te wyniki, Goodyear Dunlop apeluje do ustawodawców o wzięcie pod uwagę następujących zaleceń, których realizacja pomoże sektorowi transportu drogowego ograniczyć emisje i poprawić efektywność:
* Wprowadzenie obowiązku stosowania systemów monitorowania ciśnienia w oponach we wszystkich nowych wysokotonażowych pojazdach ciężarowych;
* Inwestycje w ulepszanie technologii monitorowania ciśnienia w oponach w wysokotonażowych pojazdach ciężarowych;
* Stworzenie programu motywacyjnego dla operatorów flot, którzy inwestują w udoskonalanie aerodynamiki pojazdów lub kupują opony klasy A, B i C – według nowego unijnego systemu etykietowania opon – zarówno pod względem oporu toczenia, jak i przyczepności na mokrej nawierzchni;
* Dostosowanie unijnych ograniczeń dotyczących ciężaru i wysokości wysokotonażowych pojazdów ciężarowych w celu zwiększania wydajności.

Pełną treść raportu można pobrać z e strony: www.fleet-fuel-efficiency.eu

Raport został przedstawiony 25 stycznia br. na konferencji Zmniejszanie zużycia paliwa w europejskim transporcie drogowym – Sympozjum Flotowe Goodyear Dunlop.

Raport „Road to 2020”
Chcąc poznać wyzwania, przed jakimi stoją europejscy menedżerowie flot, firma Goodyear Dunlop przeprowadziła badanie ilościowe wśród ponad 400 menedżerów europejskich flot zajmujących się przewozami długodystansowymi i regionalnymi. Badanie prowadzono od września do listopada 2011 r. Ankietę uzupełniły pogłębione wywiady z 16 menedżerami flot i 20 ekspertami z branży, naukowcami i ustawodawcami. Respondenci z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Polski i krajów Beneluksu odpowiadali na pytania przekazane e-mailowo i telefonicznie. Zadano im 20 pytań ilościowych dot. doświadczeń i opinii związanych z zarządzaniem efektywnością paliwową. Wyniki ankiety odzwierciedlają opinie szerokiej grupy firm w sektorze: 60% flot posiadających 1-50 pojazdów ciężarowych (te floty są najbardziej narażone na skutki wzrostu kosztów), 30% flot posiadających 51-250 pojazdów oraz 10% flot – więcej niż 250 pojazdów.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.