Select Page


Grupa Igielski: Mobilny symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem


 

Pojawił się w Polsce pierwszy mobilny symulator z prawdziwego zdarzenia. Takich jak ten w Europie jest tylko kilka, a w naszym kraju to jedyne takie urządzenie, które posiada 6 stopni swobody (umożliwia zmianę położenia kabiny symulatora wzdłuż i wokół osi podłużnej, poprzecznej i pionowej). Służy do szkolenia kwalifikacji wstępnej dla przyszłych kierowców zawodowych oraz doskonaleniu techniki, taktyki i ekonomiki jazdy kierowców zawodowych.

Charakterystyka symulatora:
Mobilność – urządzenie znajduje się na specjalnie przygotowanej naczepie wyposażonej w multimedialną salę wykładową, pracownię instruktora oraz pomieszczenie symulatora. Taki zestaw pozwala na kompleksowe przeprowadzenie zajęć praktycznych w każdym miejscu Polski.

Możliwości – obszar wykorzystania symulatora jest bardzo szeroki, oto niektóre z jego funkcji: jazda na różnych rodzajach dróg przy różnym natężeniu ruchu, przeprowadzanie szkolenia na różnych typach pojazdów (ciężarówka, ciągnik siodłowy z naczepą lub bez, cysterną, wywrotka, autobus, pojazd specjalny, uprzywilejowany itd.) w różnych warunkach obciążenia (pełne załadowanie, różne rozmieszczenie ładunku itp.), ćwiczenie zachowania kierowcy w warunkach specjalnych (wystrzał opony, przegrzanie się hamulców), przeprowadzenie treningów przy w zmiennych warunkach atmosferycznych, symulowanie jazdy w sytuacjach specjalnych – ryzykownych tak, by w rzeczywistości uniknąć takiego zjawiska.

Instruktor ma możliwość tworzenia nieskończonej ilości tras szkoleniowych, w zależności od celu kształcenia kierowcy.

Realizm
– symulator zbudowany jest na bazie rzeczywistej kabiny MAN z pełnym jej wyposażeniem, łącznie ze stawiającą zmienny opór kierownicą, pedałami i dźwignią zmiany biegów. Symulowane są również charakterystyczne odgłosy pracy silnika, ruchu ulicznego, hamulców, czy opon toczących się po różnych nawierzchniach.

Obraz – wykorzystanie nowoczesnej metody generacji obrazu bezpośrednio na szybach kabiny samochodu (on-screen), realnie odwzorowuje symulowaną sytuację, projekcja uwzględnia odbicia wszystkich lusterek oraz umożliwia odwzorowanie zjawisk takich jak: oślepianie przez samochody jadące z przeciwka, ograniczenie widoczności przez deszcz i śnieg załamanie światła na mokrych lub zaśnieżonych szybach.

Akademia Techniki Jazdy IGIELSKI sp. z o.o. jako pierwsza firma w kraju prowadzi szkolenia z wykorzystaniem Mobilnego Symulatora jazdy ciężarówką i autobusem w warunkach specjalnych, który spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8.04.2011 r. w sprawie Urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz.U. 81, poz. 444).

Akademia Techniki Jazdy IGIELSKI wchodzi w skład GRUPY IGIELSKI, która swoją aktywność na rynku Ośrodków Szkolenia Kierowców zapoczątkowała w 1992 roku jako Nauka Jazdy Igielski. Obecnie zajmuje się przeprowadzaniem profesjonalnych szkoleń dla kierowców zawodowych w całej Polsce, w oparciu o nowocześnie wyposażone biura, multimedialne sale wykładowe, pojazdy szkoleniowe spełniające wszystkie wymogi prawne, kompetentną kadrę dydaktyczną w tym 183 wykładowców i instruktorów techniki jazdy, nowoczesny mobilny symulator.

W najbliższym czasie symulator będzie udostępniony na dniu otwartym WORD w Pile 20.09.2011 r.

Pojawił się w Polsce pierwszy mobilny symulator z prawdziwego zdarzenia. Takich jak ten w Europie
jest tylko kilka, a w naszym kraju to jedyne takie urządzenie, które posiada 6 stopni swobody (umoSliwia
zmianę połoSenia kabiny symulatora wzdłuS i wokół osi podłuSnej, poprzecznej i pionowej). SłuSy do
szkolenia kwalifikacji wstępnej dla przyszłych kierowców zawodowych oraz doskonaleniu techniki,
taktyki i ekonomiki jazdy kierowców zawodowych.


Charakterystyka symulatora:
Mobilność – urządzenie znajduje się na specjalnie przygotowanej naczepie wyposażonej
w multimedialną salę wykładową, pracownię instruktora oraz pomieszczenie symulatora. Taki zestaw
pozwala na kompleksowe przeprowadzenie zajęć praktycznych w kaSdym miejscu Polski.

Możliwości – obszar wykorzystania symulatora jest bardzo szeroki, oto niektóre z jego funkcji: jazda na
róSnych rodzajach dróg przy róSnym natęSeniu ruchu, przeprowadzanie szkolenia na róSnych typach
pojazdów (ciężarówka, ciągnik siodłowy z naczepą lub bez, cysterną, wywrotka, autobus, pojazd
specjalny, uprzywilejowany itd.) w róSnych warunkach obciąSenia (pełne załadowanie, róSne
rozmieszczenie ładunku itp.), ćwiczenie zachowania kierowcy w warunkach specjalnych (wystrzał
opony, przegrzanie się hamulców), przeprowadzenie treningów przy w zmiennych warunkach
atmosferycznych, symulowanie jazdy w sytuacjach specjalnych – ryzykownych tak, by w rzeczywistości
uniknąć takiego zjawiska.

Instruktor ma moSliwość tworzenia nieskończonej ilości tras szkoleniowych, w zaleSności od celu
kształcenia kierowcy.

Realizm – symulator zbudowany jest na bazie rzeczywistej kabiny MAN z pełnym jej wyposażeniem,
łącznie ze stawiającą zmienny opór kierownicą, pedałami i dźwignią zmiany biegów. Symulowane są
równieS charakterystyczne odgłosy pracy silnika, ruchu ulicznego, hamulców, czy opon toczących się
po róSnych nawierzchniach.

Obraz – wykorzystanie nowoczesnej metody generacji obrazu bezpośrednio na szybach kabiny
samochodu (on-screen), realnie odwzorowuje symulowaną sytuację, projekcja uwzględnia odbicia
wszystkich lusterek oraz umoSliwia odwzorowanie zjawisk takich jak: oślepianie przez samochody
jadące z przeciwka, ograniczenie widoczności przez deszcz i śnieg załamanie światła na mokrych lub
zaśnieSonych szybach.

Akademia Techniki Jazdy IGIELSKI sp. z o.o. jako pierwsza firma w kraju prowadzi szkolenia
z wykorzystaniem Mobilnego Symulatora jazdy cięSarówką i autobusem w warunkach specjalnych, który
spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8.04.2011 r. w sprawie
Urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz.U. 81, poz. 444).

Akademia Techniki Jazdy IGIELSKI wchodzi w skład GRUPY IGIELSKI, która swoją aktywność na
rynku Ośrodków Szkolenia Kierowców zapoczątkowała w 1992 roku jako Nauka Jazdy Igielski. Obecnie
zajmuje się przeprowadzaniem profesjonalnych szkoleń dla kierowców zawodowych w całej Polsce,
w oparciu o nowocześnie wyposaSone biura, multimedialne sale wykładowe, pojazdy szkoleniowe
spełniające wszystkie wymogi prawne, kompetentną kadrę dydaktyczną w tym 183 wykładowców
i instruktorów techniki jazdy, nowoczesny mobilny symulator.

W najbliSszym czasie symulator będzie udostępniony na Daniu otwartym WORD w Pile 20.09.2011 r.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.