Select Page


Grupa Raben: Operator Logistyczny Roku 2011


 

Grupa Raben, wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań z zakresu zarządzania łańcuchem logistycznym, otrzymała dwa wyróżnienia w X edycji Programu „Operator Logistyczny Roku 2011”. O sukcesie Grupy Raben zadecydował wysoki poziom satysfakcji Klientów oraz efektywna organizacja i realizacja usług transportowych.

Wyróżnienia dla operatorów logistycznych zostały przyznane na podstawie opinii najważniejszych interesariuszy każdej z firm biorących udział w badaniu. Podobnie jak w latach poprzednich, respondenci podkreślali, że usługi logistyczne powinny opierać się na zrozumieniu i zaspakajaniu potrzeb Klientów. Podczas uroczystej Gali Logistyki, która odbyła się w Warszawie, 2 grudnia br., można było dowiedzieć się, kto w Polsce wykonuje te zadania najlepiej. Dwa wyróżnienia zostały przyznane Grupie Raben.

W opinii Klientów korzystających z usług logistycznych, spółka Raben Polska, posiada najlepszą w Polsce sieć połączeń drobnicowych, co zaowocowało przyznaniem wyróżnienia „Najlepsza Sieć Drobnicowa”. Natomiast firma Raben Transport otrzymała tytuł „Lider Rynku Transportu i Spedycji Drogowej”.

„Każdej edycji badania, a później raportu “Operator Logistyczny Roku”, towarzyszą spore emocje. Opinia wyrażona przez Klientów jest niezwykle istotna dla każdej firmy biorącej udział w badaniu.  Dlatego też jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia, jakie spółka Raben Polska otrzymała w tegorocznej edycji programu. Tytuł ten jest dla nas potwierdzeniem, iż wiele lat inwestycji i rozwoju własnej sieci jest słusznym kierunkiem .” – mówi Janusz Anioł, Dyrektor Generalny Raben Polska.

„Długo pracowaliśmy na to, aby usłyszeć, że jesteśmy liderem usług transportowych w Polsce. Osiągnęliśmy to dzięki wielkiemu zaangażowaniu, jakie Pracownicy naszej spółki wykazali w minionym okresie. Tworzymy wspaniały, zmotywowany Zespół, który sprawnie realizuje postawione cele. Zapewniam, iż odbiór tej nagrody nie spowoduje, że osiądziemy na laurach.” – z zadowoleniem dodaje Paweł Trębicki, Dyrektor Generalny Raben Transport.

Z okazji Jubileuszu, Organizatorzy przyznali również nagrody specjalne dla osobistości, które wywarły największy wpływ na rozwój logistyki w Polsce. Wśród wyróżnionych tytułem „Osobowość Dekady Polskiej Logistyki” znalazł się Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

Nagrody dla wiodących „Operatorów Logistycznych Roku” rozdano już po raz dziesiąty. Organizatorami Gali były magazyny branżowe Eurologistics, Polska Truck & Business i Flota Auto Biznes, Logistyka Produkcji i Log 24 oraz agencja badawcza Data Group Consulting. Patronat merytoryczny nad przedsięwzięciem objęły: Ministerstwo Gospodarki, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.