Select Page


IBDIM: Godło „Teraz Polska” dla Instytutu Badawczego Dróg i Mostów


 

Jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska” został Instytut Badawczy Dróg i Mostów, który otrzymał Godło „Teraz Polska” za innowacyjny Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP).

Jest to uniwersalny, rozwojowy system automatycznej identyfikacji pojazdów, dokonywanej na podstawie równoległego rozpoznawania jego cech takich jak rodzaj (osobowy, dostawczy, ciężarowy, autobus itp.), kolor, marka, typ oraz numer rejestracyjny.
System ten może być instalowany zarówno w wersji stacjonarnej (np. przejścia graniczne, ważne węzły drogowe, jak i mobilnej (np. pojazdy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW, Centralnego Biura Śledczego – CBŚ oraz Inspekcji Transportu Drogowego – ITD).

Wprowadzenie ISKIP pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego (w tym ochrony granic) i ograniczenia ilości przestępstw kradzieży oraz wykroczeń drogowych. Proponowana koncepcja stanowi unikatowe w skali europejskiej i światowej rozwiązanie pozwalające w zasadniczy sposób podnieść bezpieczeństwo na granicach zewnętrznych UE.
Od początku realizacji ISKIP położono duży nacisk na jego wdrażanie i uruchamianie na drogach. Obecnie wykonano ponad 50 punktów pomiarowych systemu (w tym 5 połączonych z wagami dynamicznymi). System funkcjonuje w takich miastach jak Warszawa, Płock, Bydgoszcz, Kraków, Wrocław, Włocławek oraz na drogach DK 1, DK 3, DK 7, DK 8, DK 50, DK 62 pomiędzy tymi, miastami. Wyniki projektu są też wdrażane w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Centralnym Biurze Śledczym oraz Straży Granicznej.
Podczas pierwszego roku funkcjonowania system przyczynił się do ujawnienia sprawców ponad 300 przestępstw (w tym ponad 100 kradzieży pojazdów), a także umożliwił nałożenie kar na kierowców przewożących zbyt ciężkie ładunki w kwocie ponad 2 000 000 PLN.

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów był wielokrotnie nagradzany na krajowych, europejskich oraz światowych wystawach i konkursach innowacyjności oraz wynalazczości.

System zdobył m.in. nagrody:

· Złoty Medal na 63. Międzynarodowych Targach – Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2011 w Norymberdze
· Srebrny Medal na 9-tej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA w Zagrzebiu
· Srebrny medal na 60. Jubileuszowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2011”.
· Nagroda Ministra Infrastruktury na IX Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej w Warszawie w 2011 r.

Na uroczystej Gali „Teraz Polska” w Teatrze Wielkim, Instytut Badawczy Dróg i Mostów otrzymał nagrodę w tegorocznej edycji konkursu. Każdego roku do rywalizacji w konkursie „Teraz Polska” stają firmy, które liczą na potwierdzenie walorów jakościowych, technologicznych i użytkowych swoich produktów oraz usług. Warto podkreślić, że konkurs „Teraz Polska” przeznaczony jest także dla gmin, przedsięwzięć innowacyjnych oraz inwestycji zagranicznych. Ostatnia kategoria pojawiła się po raz pierwszy w tegorocznej, XXII edycji konkursu.

W 2012 r. w rywalizacji zmierzyło się 76 podmiotów. Kapituła wyłoniła 31 laureatów, z czego 25 to firmy, a 6 gminy.

W tym roku obchodzona jest 20 rocznica funkcjonowania Godła „Teraz Polska”. Jest to dobry moment, aby przybliżyć czytelnikom ideę jedynego niekomercyjnego konkursu gospodarczego w Polsce. Służymy pomocą w organizacji wywiadu z przedstawicielami Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego m.in.:
– Michałem Lipińskim, Szefem Działu Konkursu „Teraz Polska”, od lat zaangażowanym w projekt. Posiada szeroką wiedzę na temat korzyści jakie firmom przynosi posiadanie Godła „Teraz Polska”, danych statystycznych, procesu weryfikacji i tzw. nowoczesnego patriotyzmu.
– Krzysztofem Przybyłem, Prezesem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.