Select Page


IRU: Strefy niskiej emisji spalin


 

W dniu 02 marca br. odbyła się w Brukseli pierwsza debata europejska na temat „Ograniczenia ruchu  i stref niskiej emisji spalin w Europie”, której organizatorem była Międzynarodowa Unia Drogowa (IRU). Tak ważne spotkanie zgromadziło ok. 100 przedstawicieli branży transportowej. Dyskutowano na temat określenia zharmonizowanych ram, które wymuszałyby od wszystkich miast UE stosowania stref niskiej emisji spalin (LEZ), a w efekcie nawet ograniczeń w ruchu drogowym.

Przewodniczący Rady IRU, Graham Smith podkreślił w swojej wypowiedzi – „zauważalny jest istotny problem związany z brakiem istnienia jednolitych systemów stref niskiej emisji spalin w ponad 200 europejskich miastach. Należy się również zgodzić z faktem, iż powoduje to trudności i wysokie koszty podróży dla turystów jak i przedsiębiorstw. Szczególnie dotknięte okazują się pojazdy spełniające normę EURO 3, pomimo, że jeszcze 5 lat temu były najkorzystniejsze dla środowiska. Jeśli natomiast wprowadzenie ograniczeń w ruchu miejskim zostałoby odroczone do 2015r. pozwoliłoby to zaoszczędzić do 2 mld euro, które mogłyby być inwestowane w coraz bardziej ekologiczne pojazdy.”

Tak jak podkreślono podczas brukselskiej debaty, brak określonych reguł w kwestii zharmonizowania ram stref niskich emisji spalin może przyczynić się do gwałtownego wzrostu kosztów podróży turystów indywidualnych, firm i ich klientów. Natomiast ograniczenie ruchu autobusów oraz autokarów spowoduje zwiększenie emisji CO2 i ruchu drogowego. Kłóci się to również z prowadzoną przez IRU kampanią Smart Move, polegającą na podwojeniu wykorzystania transportu zbiorowego autobusami i autokarami. Nieumiejętne kierowanie polityką transportu może znacząco zaburzyć cały europejski rynek transportowy. W związku z tym uczestnicy spotkania zaproponowali, aby opinie, dyskusje, kreatywne rozwiązania opracowane przez prywatne i publiczne podmioty miały wpływ na ustanowienie wspólnych ram funkcjonowania nowych obostrzeń.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.