Select Page


Izba Celna w Białej Podlaskiej – podsumowanie roku 2010


 

Wszystko wskazuje na to, że ubiegły rok Izba Celna w Białej Podlaskiej zakończyła z sukcesem. 28 stycznia, dwa dni po Międzynarodowym Dniu Celnictwa, na terenie Oddziału Celnego w Koroszczynie Informację na ten temat przedstawił mł. inspektor celny Remigiusz Woźniak – dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej.

Jak pokazują dane liczbowe, ubiegły rok był dla celników rokiem udanym. We wszystkich kluczowych obszarach działania Służby Celnej w województwie lubelskim odnotowano wzrost wskaźników w porównaniu do roku 2009.

W roku 2010 za pośrednictwem Izby Celnej w Białej Podlaskiej do budżetu trafiło ponad 4,7 mld zł z podatków i ceł. W porównaniu z rokiem 2009 oznacza to wzrost dochodów o 14,6%. Na ten wynik składają się wpływy z tytułu: podatku akcyzowego – ponad 3,2 mld złotych (stanowiące 69% całości dochodów); podatku VAT – ponad 1,3 mld złotych (28% dochodów); wpływy z cła – 43,5 mln złotych, z podatku od gier – 51,7 mln złotych oraz dochodów innych – ponad 39,9 mln złotych.

Główni płatnicy podatku akcyzowego to przedsiębiorcy z województwa lubelskiego związani z produkcją wyrobów tytoniowych, alkoholu i wyrobów alkoholowych oraz z energią elektryczną.

Oprócz poboru należności celnych i podatkowych Służba Celna nieodłącznie kojarzona jest z granicą i warunkami jej przekraczania. Warunki te poprawiają się z roku na rok. Przykładowo zmodernizowane i rozbudowane niedawno drogowe przejście graniczne w Terespolu należy do jednych z nowocześniejszych w Europie. Przejścia graniczne na bieżąco doposażone są w sprzęt do kontroli, aby jeszcze skuteczniej przeciwdziałać próbom przemytu, a jednocześnie ułatwiać legalny obrót towarowy.

W roku 2010 r. zewnętrzną granicę Unii Europejskiej w naszym województwie przekroczyło blisko 8,8 mln podróżnych (tj. o 12,4% więcej niż w roku 2009). Na lubelskim odcinku granicy państwowej funkcjonariusze celni odprawili ponad 4,5 mln samochodów, w tym:

– osobowych – 3,7 mln (wzrost o 13,8% w porównaniu z rokiem 2009),
– ciężarowych – 755 tys. (wzrost o 18,5% w porównaniu z rokiem 2009),
– autokarów – 53,7 tys. (wzrost o 57,9% w porównaniu z rokiem 2009)

Program modernizacji Służby Celnej:
W ramach programu modernizacji Służby Celnej przewidzianego na lata 2009-2011 Służba Celna jest sukcesywnie wyposażana w nowoczesny sprzęt, który ma jeszcze bardziej poprawić skuteczność wykonywanych zadań. W roku 2010 celnicy z terenu województwa lubelskiego otrzymali z tego tytułu m.in.:
– 27 nowych samochodów osobowych o wartości 1 390 872 zł,
– Sprzęt laboratoryjny o wartości 837 784 zł, który trafił do Laboratorium Celnego w Koroszczynie,
– 122 pistolety P99 i PPS Walther i 6 strzelb gładkolufowych o wartości 320 tys. zł, w ramach wyposażania funkcjonariuszy Służby Celnej w broń osobistą,
– przestawne urządzenie rtg do prześwietlania samochodów ciężarowych firmy Smiths Heimann o wartości 4 651 500 zł.

Zwalczanie przestępczości:
Nowoczesne wyposażenie przejść granicznych oraz wysoki poziom wyszkolenia funkcjonariuszy pozwalają na skuteczna walkę z przestępczością transgraniczną.
Najbardziej charakterystyczne dla odcinka granicy obsługiwanego przez bialską izbę celną jest zjawisko przemytu papierosów, co spowodowane jest m.in. dużą różnicą cen papierosów w Polsce i krajach sąsiednich, a więc i opłacalnością przemytu. Izba Celna w Białej Podlaskiej od kilku lat niezmiennie zajmuje pierwszą pozycję pod względem liczby zajmowanych papierosów wśród 16 izb celnych w Polsce. W roku 2010 funkcjonariusze bialskiej Izby Celnej zatrzymali 12,1 mln paczek papierosów pochodzących z przemytu. Szacunkowa wartość rynkowa zatrzymanych papierosów to blisko 100 mln zł. W tym samym okresie zniszczyliśmy 16,1 mln paczek papierosów znajdujących się w depozycie Służby Celnej.
W roku 2010 r. funkcjonariusze Izby Celnej w Białej Podlaskiej wystawili 38,5 tys. mandatów i wszczęli ponad 10 tys. spraw karnych skarbowych. To oznacza, że każdego dnia funkcjonariusze stwierdzali średnio 133 przypadki łamania prawa. Porównując do roku 2009 wskaźnik ten wzrósł o ponad 18%.

Zestawienie towarów najczęściej zatrzymywanych przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Białej Podlaskiej w roku 2010 r.:
– 12,1 mln paczek papierosów,
– 280 tys. szt. produktów mogących naruszać prawa własności intelektualnej i przemysłowej (w tym odzież i dodatki -ponad 158 tys. szt., obuwie – 14,5 tys. szt., produkty do pielęgnacji ciała – 6,7 tys. szt., sprzęt elektryczny i elektroniczny – blisko 2 tys. szt., zegarki – ponad 45 tys. szt., płyty CD – 108 szt., inne – blisko 53,5 tys. szt.)


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.