Select Page


Kiedy kierowca wpisuje symbole kraju w tachografie cyfrowym?


MAN Truck & Bus will be presenting the new TG vehicles at IAA Commercial Vehicles 2012 in Hanover which are destined to inaugurate a new era in MAN's heavy-duty truck series. DE:MAN Truck & Bus stellt auf der IAA Nutzfahrzeuge 2012 in Hannover die neuen TG-Fahrzeuge vor, die eine neue Aera der schweren Lkw-Baureihen von MAN einlaeuten.UK:MAN Truck & Bus will be presenting the new TG vehicles at IAA Commercial Vehicles 2012 in Hanover which are destined to inaugurate a new era in MAN's heavy-duty truck series.
 

Kierowcy bardzo często mają wątpliwość kiedy w tachografie cyfrowym powinni wpisać symbole krajów? Należy pamiętać, że kierowca wprowadza w tachografie symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym z dnia 1985-12-20 ( Dz.Urz.UE.L Nr 370, str. 8 ).

Art. 15 podpunkt 5a: „ Kierowca wprowadza w urządzeniu rejestrującym, zgodnie z załącznikiem IB, symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy. Jednakże Państwo Członkowskie może wymagać od kierowców pojazdów związanych z działalnością transportową prowadzoną na jego terytorium, dodatkowych, bardziej szczegółowych niż symbol państwa, danych geograficznych, pod warunkiem, że powiadomiło o nich Komisję przed dniem 1 kwietnia 1998 r. oraz że danych tych nie jest więcej niż 20”.

Co w praktyce oznacza ten zapis najlepiej zobrazuje poniższy przykład:

Przykład: Kierowca jedzie z Polski przez Czechy do Niemiec, a więc dzienny okres pracy kierowcy rozpoczyna się w Polsce (więc kierowca na początku pracy wpisuje symbol Polski) i kończy okres pracy np.: po 10 godzinach jazdy i łącznie 1 godzinie i 30 minutach przerwy w Niemczech (więc kierowca na końcu okresu pracy wpisuje
Kierowca nie wpisuje natomiast symbolu Czech, ponieważ kierowca jedynie przez nie przejeżdżał, ale ani nie zaczął, ani nie zakończył w Czechach okresu pracy.

eprzewoźnik za Kancelaria Prawna Viggen 


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 4 lata temu.