Select Page


Komunikat Ministerstwa Infrastruktury


 

Dnia 1 kwietnia 2011 roku Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, działając w oparciu o art. 304 § 2 kpk, złożył zawiadomienie do Prokuratur Rejonowych: w Kępnie, Kielcach i Kościerzynie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby prowadzące zajęcia szkoleniowe, organizowane przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego w ośrodkach szkoleniowych tego Związku, polegającego na poświadczaniu nieprawdy w dokumentacji oraz przestępstwa polegającego na podżeganiu do popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Jednocześnie Minister Infrastruktury polecił Wojewodom w trybie pilnym, w nadzorowanych przez nich ośrodkach szkoleniowych:

* sprawdzenie zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami,
* dokonanie przeglądu kadry wykładowców w zakresie posiadania odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia zajęć,
* sprawdzenie czy w ośrodkach szkolenia istnieją mechanizmy nadzoru wewnętrznego nad prowadzonymi zajęciami,
* wzmożenie działań kontrolnych w ośrodkach szkolenia w zakresie prawidłowości realizacji programu szkolenia oraz prowadzonej dokumentacji związanej ze szkoleniem.

Źródło: mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.