Select Page


List TLP do Pani Premier Ewy Kopacz


tlp_unikatowi_pl
 

9 stycznia 2015 roku Przewodniczący „Transportu i Logistyki Polska” Maciej Wroński wysłał list do Pani Premier Ewy Kopacz.

Oto fragment:

l stycznia 2015 r. weszła w Niemczech w życie ustawa o regulacji ogólnej płacy minimalnej (MiloG), której zakres podmiotowy dotyczy m.in. wszystkich pracowników sektora transportu świadczących pracę na niemieckim terytorium, nawet gdy pracują oni na rzecz pracodawcy mającego siedzibę w innym kraju. Uzyskiwane do tej pory przez podległe Pani Premier urzędy wyjaśnienia strony niemieckiej wskazują zamiar egzekwowania wymagań MiloG wobec wszystkich przewozów międzynarodowych tranzytowych, dwustronnych i kabotażowych. M.in. na zapytanie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Federalne Ministerstwo Finansów potwierdziło obowiązek naliczania wynagrodzenia za pracę kierowców wg niemieckiej stawki minimalnej dla polskich kierowców ciężarówek i busów w tranzycie, jeździe docelowej i kabotażu na terenie Niemiec, jako zasady terytorialnej, bez rozróżnienia pojęć „delegowany” i „będący w podróży służbowej”. Informacja o takiej treści została zamieszczona na stronie internetowej Ambasady RP w Berlinie w dniu 30 grudnia 2014 r.

 

 

 

Cały list do pobrania

 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.