Select Page


Lutz Assekuranz: Ostrożność przy korzystaniu z giełd frachtowych!


 

Nawet jeżeli giełdy frachtowe mogą być przydatne w znajdowaniu ładunków do przewozu, to jednak kryją one w sobie niebezpieczeństwo związane z zatrudnianiem wyszukiwanych za ich pośrednictwem przewoźników.

Pomimo przeciwnych zapewnień, giełdy frachtowe nie oferują skutecznej ochrony przed złodziejami, którzy mają dostęp do systemu, a jednocześnie dostęp do ładunków, które za ich przyczyną „znikają”. Obecnie toczy się sprawa z powództwa regresowego przeciwko jednej z wielkich giełd frachtowych – wyrok wciąż jeszcze pozostaje niepewny (nie w Polsce).
W każdym razie owa giełda frachtowa odrzuciła wszelką swoją winę i przyznała, że nie jest w stanie przeszkodzić przestępcom w uzyskiwaniu dostępu do tej platformy.

Do tej pory kryminaliści wykorzystywali możliwości, które powstają przez tego rodzaju platformę z ofertami transportowymi, jedynie w pojedynczych przypadkach. W obecnych czasach przestępczość zorganizowana w pełni odkryła już medium internetu, przy czym hiobowe wieści o zaginionych ładunkach, skradzionych przez nieistniejących w rzeczywistości przewoźników, należą u nas niestety już do „standardu”.

Tego typu sprawcy, którzy najczęściej zgłaszają się do zleceniodawców przez telefony komórkowe, używają często nazw firmowych rzeczywiście istniejących przedsiębiorstw. Załatwienie sobie odpowiednich danych jest sprawą łatwą. Jeżeli dokumenty przychodzą faksem, to są one wysyłane  tylko z publicznie dostępnych przyłączy (np.: ze stacji benzynowej), ponieważ ustalenie nadawcy jest w takich wypadkach prawie niemożliwe. Również w przypadku ewentualnie wykorzystywanych adresów emailowych nie da się ustalić wysyłającego. Profesjonalni złodzieje używają także sfałszowanych tablic rejestracyjnych i dowodów, tak że nadawca ładunku nie ma żadnych podejrzeń.

Przed tego rodzaju intrygami mogą się Państwo ochronić jedynie poprzez odpowiednie sprawdzenie, czy przewoźnik, któremu powierzają Państwo wykonanie zlecenia, jest godny zaufania (zasada ta obowiązuje oczywiście również wtedy, gdy kontakt z przewoźnikiem nie następuje za pośrednictwem giełdy frachtowej). Polecamy oddzwonić na oficjalny numer przewoźnika i polecić, by tą drogą potwierdzono przyjęcie zlecenia. Oczywiście ważne jest także, aby poprosić o wykazanie odpowiedniego zaświadczenia o rzetelnej ochronie ubezpieczeniowej.

Internetowe giełdy transportowe należy traktować jak każdą inną giełdę np. towarową, która stwarza możliwość szybkiego nieskomplikowanego zawarcia transakcji (otrzymania zlecenia). Jednak ryzyko zysku lub straty zawsze pozostanie po stronie użytkownika. Giełdy wprawdzie udzielają rad jak użytkownik może się zabezpieczeń przed nierzetelnymi kontrahentami, ale czy te rady będą uwzględnione przez zleceniobiorcę lub zleceniodawcę zależy od samych użytkowników.

Prosimy, abyście Państwo wzięli to pod uwagę, że Państwa ochrona ubezpieczeniowa zależna jest także od właściwego wyboru podwykonawców i ich rzetelnemu sprawdzeniu wraz z ubezpieczeniem CMR!

Więcej: www.lutz-assekuranz.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.