Select Page


Lutz Assekuranz: Uwaga przy potwierdzeniach ubezpieczeniowych CMR!


 


Zgodnie z art. 3 Konwencji CMR przewoźnik odpowiada za czynności i zaniedbania m.in. swoich podwykonawców. Kwestia ta może być problematyczna w przypadku dużych szkód (np. kradzieży samochodu ciężarowego, pożaru, wypadku drogowego z całkowitym uszkodzeniem towaru), w szczególności wówczas, jeżeli przez poszkodowanego zarzucona zostanie wina umyślna lub rażące niedbalstwo, co prowadzi do wyłączenia wszelkich ograniczeń kwotowych i zależnie od okoliczności do milionowych roszczeń. Staranny przewoźnik ubezpieczy przynajmniej subsydiarnie takie przypadki, ponieważ ponosi on odpowiedzialność wobec swojego zleceniodawcy a wątpliwe jest, czy podwykonawca jest wystarczająco wypłacalny, aby pokryć tak duże szkody.

Z tego powodu wymaga się od przewoźników tzw. potwierdzeń ubezpieczeniowych, które powinny informować o ochronie ubezpieczeniowej. Jednak należy pamiętać że „problemy  kryją się w szczegółach!”. Często zdarza się, że art. 29 Konwencji CMR (wina umyślna lub rażące niedbalstwo) nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową, co nie jest wyszczególnione w potwierdzeniach ubezpieczeniowych. Natomiast w poszczególnych przypadkach można spotkać się z następującym sformułowaniem: „Niniejszym potwierdzamy, że firma XY posiada ochronę ubezpieczeniową zgodnie z Konwencją CMR do kwoty odpowiedzialności w wysokości 1 mln euro. Odpowiedzialność z tytułu art. 29 Konwencji jest objęta ubezpieczeniem w granicach odpowiedzialności zgodnie z art. 23 pkt. 1 do 5 Konwencji CMR.”, jest to typowy przykład „więcej się wydaje, niż w rzeczywistości jest”. Wprawdzie potwierdza się najwyższą kwotę odpowiedzialności ubezpieczającego w wysokości 1 mln euro, a z drugiej strony występuje zapis, że odpowiedzialność z art. 29 Konwencji CMR jest objęta ubezpieczeniem, ale jedynie w granicach odpowiedzialności z art. 23 Konwencji. W rzeczywistości oznacza to, że w przypadku rozstrzygniętych według art. 29 Konwencji CMR zostaną zwrócone maksymalnie 8,33 szczególnych praw ciągnienia za 1 kilogram, przy 20 tonach około 20.000 kilogramów x ok. 9,68 euro1 = 193.600 euro. Wskazanie na 1 mln euro jest zatem próbą wprowadzenia w błąd i w związku tym pozbawione wszelkiej wartości.

Inaczej jest w Lutz Assekuranz, gdzie granica świadczenia odszkodowawczego w przypadkach ujętych w art. 29 Konwencji CMR została określona stosownie do warunków faktycznie na kwotę 1.000.000 euro za szkody rzeczowe i dodatkowo na kwotę 50.000 euro za pośrednie szkody majątkowe.

Z tych powodów ważne jest porównywanie nie tylko cen produktów ubezpieczeniowych. Oszczędność 200 czy 300 zł w roku na składce ubezpieczeniowej może oznaczać, że w przypadku wystąpienia szkody przewoźnik musi we własnym zakresie pokryć szkody wynoszące nawet setki tysięcy euro, ponieważ rażące niedbalstwo (orzecznictwo jest coraz bardziej surowsze!) nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Uwaga zatem przy potwierdzeniach ubezpieczeniowych! Wskazane jest również sprawdzenie własnej polisy i na wszelki wypadek zasięgnięcie fachowej rady. Oczywiście w celu uzyskania bliższych informacji LUTZ Assekuranz pozostaje zawsze do Państwa dyspozycji.

Więcej: www.lutz-assekuranz.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.