Select Page


MI: Nowy znak drogowy D-39a opłaty drogowe oraz tabliczka T-34


 

W dniu 30 czerwca 2011 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 124, poz. 705) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 124, poz. 702).

Wymienione wyżej akty prawne wprowadzają znak drogowy D-39a „opłaty drogowe” oraz tabliczkę do znaków drogowych T-34 wskazującą pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.

Przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych określają wzór oraz znaczenie wskazanych wyżej znaków drogowych, natomiast rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach reguluje zasady stosowania tych znaków na drogach.

Znak D-39a będzie stosowany na drogach w pobliżu granicy państwa. Dodatkowo znak ten może być umieszczany również:

– na parkingu położonym w pobliżu granicy państwa,

– przed punktem poboru opłat w pobliżu tej granicy.

Znak D-39a zapewni kierującym pojazdami wjeżdżającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informację o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych. Tabliczka T-34 będzie stosowana na drogach objętych poborem opłaty elektronicznej, łącznie ze znakami numeru drogi: E-15a „numer drogi krajowej”, E-15c „numer autostrady” albo E-15d „numer drogi ekspresowej”.

Źródło: mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.