Select Page


MI: Podziękowania sekretarza stanu Tadeusza Jarmuziewicza


 

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury zostały opublikowane podziękowania sekretarza stanu Tadeusza Jarmuziewicza dla polskich międzynarodowych przewoźników drogowych. 

Pragnę podziękować polskim międzynarodowym przewoźnikom drogowym za konsekwentne i jednolite stanowisko oraz za wsparcie podczas negocjacji ze stroną rosyjską w sprawie kontyngentu zezwoleń na przewozy drogowe na 2011 r.

Mam świadomość, że taka postawa kosztowała wiele wyrzeczeń oraz cierpliwości ze strony środowiska przedsiębiorców transportowych.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się wspólnie osiągnąć kompromis ze stroną rosyjską w sprawie zezwoleń, co pozwoliło nie tylko na uruchomienie przewozów na kierunku rosyjskim, lecz także na zawarcie trzyletniego porozumienia dającego stabilizację polskiemu transportowi drogowemu do 2013 r.

Z tej okazji, w dniu 7 lutego 2011 r., w Ministerstwie Infrastruktury spotkałem się z szeroko reprezentowanymi przedstawicielami przewoźników drogowych, gdzie omówiłem i podsumowałem wyniki porozumienia zawartego ze stroną rosyjską w Paryżu w dniu 2 lutego br.

Spotkanie było doskonałą okazją do poddania ocenie rezultatów zawartego porozumienia, gdzie wśród licznych głosów i opinii przeważał pogląd, że ma ono charakter kompromisowy i stwarza dobre podstawy dla transportu drogowego w perspektywie średniookresowej.

W tym kontekście omówiono podstawowe kierunki dalszej współpracy z Federacją Rosyjską, wskazując na najistotniejsze sprawy wymagające jeszcze rozwijania.

Dziękując raz jeszcze za Państwa postawę wierzę, że kolejne stojące jeszcze przed nami problemy i zadania będziemy rozwiązywali w podobny sposób, w duchu zaufania i porozumienia

Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Źródło: www.mi.gov.pl 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.