Select Page


MI: Posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych


 

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury w dniach 6 – 8 lipca br. w Kazaniu odbyło się posiedzenie polsko – rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.

Podczas posiedzenia omówiono warunki wykonywania przewozów drogowych przez przewoźników obu państw. Głównym tematem była sprawa kontyngentu zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych w bieżącym roku. Pomimo rozbieżnych stanowisk stron, rozmowy zakończyły się kompromisem.

W wyniku dyskusji postanowiono wymienić się w roku bieżącym 30 000 zezwoleń, w tym dla strony polskiej 27 500 zezwoleń na przewozy dwustronne / tranzytowe oraz 2 500 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich. Tym samym kontyngent na rok bieżący wzrósł z poziomu 150 000 do 180 000 zezwoleń.Dzięki temu sytuacja przewoźników polskich w dostępie do zezwoleń rosyjskich w II półroczu bieżącego roku uległa znaczącej poprawie.

Strony uzgodniły ponadto, że ponownie spotkają się w październiku br., aby na podstawie wyników przewozów za 9 miesięcy ustalić ostateczny kontyngent zezwoleń na 2011 rok i wstępny kontyngent na 2012 rok.

Podczas tego posiedzenia przeprowadzono również bardzo trudne rozmowy o kwalifikowaniu przewozów i wymaganiu przez służby kontrolne odpowiedniego rodzaju zezwolenia. W wyniku dyskusji strona rosyjska złożyła propozycję wprowadzenia dodatkowego dokumentu, zawierającego szczegółowe dane, odnoszące się do przewozu dwustronnego w przypadku, gdy towar pochodzi z kraju trzeciego.

Dokument ten jest obecnie analizowany przez stronę polską.

Źródło: mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.