Select Page


MI: Rozporządzenia ws. oznakowania strefy ruchu


 

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury dnia 14 maja 2011 r. wchodzą w życie przepisy:

–  rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 89, poz. 509),

– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 89, poz. 508).

Przedmiotowe rozporządzenia są aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018).
Przepisy tych rozporządzeń określają wzory znaków D-52 „strefa ruchu” i D-53 „koniec strefy ruchu” oraz zasady ich stosowania na drogach wewnętrznych. Wejście w życie ww. rozporządzeń umożliwia podmiotom zarządzającym drogami wewnętrznymi – poprzez umieszczenie na tych drogach znaków D-52 oraz D-53 – ustanowienie stref ruchu. Na obszarze stref ruchu przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym będą miały zastosowanie w pełnym zakresie, tj.: zasad ruchu drogowego, zasad i warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagań wobec kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasad i warunków kontroli ruchu drogowego.

Źródło: mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.