Select Page


MI: Zezwolenia EKMT na 2011 r.


 

Jak informuje Ministerwo Infrastruktury w związku z zaakceptowaniem przez Międzynarodowe Forum Transportowe (MFT) decyzji strony rosyjskiej o odstąpieniu od ograniczeń w zakresie liczby zezwoleń EKMT ważnych w Federacji Rosyjskiej, podjętej na posiedzeniu Transportowej Rady Zarządzającej w dn. 2 lutego 2011 r. w Paryżu, wszystkie zezwolenia EKMT na 2011 r. będące w posiadaniu polskich przewoźnikom upoważniają do wykonywania przewozów do i z terytorium Federacji Rosyjskiej.

Ze względu na istotę tej decyzji i jej oddziaływanie na państwa członkowskie Międzynarodowego Forum Transportowego, wymaga ona jeszcze technicznych rozstrzygnięć co do sposobu jej wdrożenia w praktyce. W tej sprawie Polska ściśle współpracuje z Sekretariatem MFT, dążąc do jak najszybszego umożliwienia pojazdom ciężarowym na wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie zezwoleń EKMT, oznakowanych wcześniej jako nieważne w Federacji Rosyjskiej.

Po wypracowaniu ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie, Ministerstwo Infrastruktury poinformuje niezwłocznie o terminie wejścia w życie decyzji podjętych w Paryżu w dniach 1 – 2 lutego w ramach MFT, w odniesieniu do zezwoleń EKMT ważnych na terytorium Federacji Rosyjskiej, jak również o praktycznej możliwości wykonywania przewozów do i z Rosji na podstawie wszystkich zezwoleń EKMT niezależnie od ich oznaczenia terytorialnego.

Źródło: www.mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.