Select Page


Ministerstwo Infrastruktury o zimie


 

Informacja o działaniach łagodzących skutki zimy realizowanych na drogach krajowych przez jednostki podległe Ministerstwu Infrastruktury Ponad 2 tys. pługów, w tym ponad 150 nowoczesnych pługów wirnikowych, niemal tysiąc solarek i ponad 100 piaskarek jest wykorzystywanych na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2009/2010 przygotowanych zostało 340 tys. ton soli drogowej, ponad 5 tys. ton chlorku wapnia oraz ponad 100 tys. ton środków poprawiających szorstkość dróg. GDDKiA ustawiła także 950 km zasłon przeciwśnieżnych chroniących drogi przed zawiejami i zamieciami. Po raz pierwszy kierowcy poruszający się w rejonach największych opadów śniegu za pośrednictwem CB Radio otrzymują z GDDKiA informacje o sytuacji na drogach.
Działaniami związanymi z zimą kieruje 150 Rejonów GDDKiA w całym kraju. Ich zadania to m.in. skompletowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zgromadzenie wystarczającej ilości soli i materiałów poprawiających szorstkość drogi, kierowanie akcją zimową i podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych.
W sezonie zimowym 2008/2009 na utrzymanie dróg krajowych wydano 205 mln zł. GDDKiA na sezon zimowy 2009/2010 wyda około 265 mln zł, co zapewni przejezdność na sieci dróg krajowych.
Przygotowania do sezonu zimowego na drogach krajowych rozpoczęły się latem. Oprócz przeglądów stanu nawierzchni, poboczy czy rowów odwadniających w bazach technicznych przeprowadzono przeglądy techniczne wszystkich pojazdów specjalistycznych służących do utrzymania dróg podczas zimy. Sprawne zarządzanie działaniami interwencyjnymi zapewnia 280 stacji meteorologicznych, 370 kamer monitorujących sytuację na drogach, z których obraz dostępny jest na stronie www.gddkia.gov.pl oraz nadajniki GPS zamontowane we wszystkich pługach, piaskarkach i solarkach. Dzięki systemowi GPS prowadzony jest pełny nadzór nad pracą każdej jednostki sprzętu – gdzie jest i jaką pracę wykonuje. Dodatkowo w okresie od 24 grudnia aż do końca lutego (kiedy kończą się ferie zimowe) zorganizowane zostały grupy kontrolujące w terenie pracę sprzętu.
W centrali GDDKiA i we wszystkich jej oddziałach funkcjonują całodobowo Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają z podległych jednostek informacje o stanie dróg i warunkach ruchu oraz informują użytkowników dróg i media o istniejących i przewidywanych warunkach ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję.
Źródło: www.mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 9 lat temu.