Select Page


MI:Posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla Międzynarodowego Forum Transportowego


 

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury w dniach 17-18 lutego 2011 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF), podczas którego omawiano sprawy związane z rozwojem kontyngentu zezwoleń EKMT.

W trakcie ww. spotkania przedstawiciele Federacji Rosyjskiej zgłosili nieoczekiwanie całkowicie nowe, bardzo trudne do spełnienia żądania, stanowiące warunek wprowadzenia w życie postanowień z dnia 2 lutego 2011 r., kiedy to strona rosyjska wycofała swoje zastrzeżenia co do ilości zezwoleń ważnych terytorium FR. Warunki te były dyskutowane podczas ww. spotkania, jednak z uwagi na zakres żądań, zostały przesłane do konsultacji wszystkim państwom członkowskim ITF z terminem zajęcia stanowiska do dnia 23 lutego br.

Na dni 21-22 marca br. zaplanowano kolejne posiedzenie Grupy roboczej ds. transportu drogowego, podczas którego podjęte zostaną próby ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy zezwoleń EKMT i w konsekwencji, odblokowania pozostałych zezwoleń ważnych na przewozy do Federacji Rosyjskiej, stosownie do deklaracji strony rosyjskiej z dnia 2 lutego 2011 r.

Jednocześnie Ministerstwo informuje, że do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia problemu jedynie 67 zezwoleń bazowych EKMT jest ważnych na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Źródło: mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , , , ,
Opublikowano 8 lat temu.