Select Page


MTBiG: Zaświadczenie o działalności kierowców podlegającej umowie AETR


 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaleca kierowcom wykonującym przewozy drogowe podlegające umowie AETR stosowanie do dokumentowania aktywności kierowcy Zaświadczenia o działalności, którego wzór, zgodny z Załącznikiem 3 aneksu do tej umowy (ECE/TRANS/SC.1/386/Add.1), jest dostępny na stronie Ministerstwa w zakładce Transport drogowy→Kierowcy→Czas pracy.

 

Źródło: transport.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.