Select Page


MTBiGM: Licencje na krajowy transport drogowy-stan na 31.12.2011


 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że na dzień 31.12.2011 r. udzielono:

a)  ok. 9,3 tys. licencji na krajowy przewóz drogowy osób, dla ok. 67,5 tys. pojazdów;
b) ok. 64,4 tys. licencji na krajowy przewóz drogowy rzeczy, dla ok. 196,1 tys. pojazdów (w tym ok. 5,0 tys. tych licencji dotyczyło uprawnienia tylko na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy).

Licencje krajowe udzielane są przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. W stosunku do końca 2010 r. nastąpił niewielki ok. 2,2 % przyrost liczby licencji na przewóz osób oraz ok. 5,2 % przyrost liczby licencji na przewóz rzeczy (na dzień 31.12.2010 r. udzielonych było ok. 9,1 tys. tych uprawnień na przewóz osób i ok. 61,2 tys. uprawnień na przewóz rzeczy).

Ponadto na dzień 31.12.2011 r. udzielono ok. 62,0 tys. licencji na przewóz osób taksówką. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił tu niewielki spadek liczby licencji (na dzień 31.12.2010 r. udzielonych było ok. 63,0 tys. tych licencji). Źródłem spadku mogła być weryfikacja tych uprawnień, przeprowadzana przez organy wydające licencje na przewóz osób taksówkami oraz obserwowane zmniejszenie zainteresowania przedsiębiorców uzyskaniem takiej licencji.

W krajowym transporcie drogowym osób udzielane są również zezwolenia na linie regularne i regularne specjalne. Na dzień 31.12.2011 r. funkcjonowało ok. 27,9 tys. zezwoleń na przewozy regularne (wraz z ok. 132,7 tys. wypisów z tych zezwoleń) oraz ok. 3,5 tys. zezwoleń na przewozy regularne specjalne (wraz z ok. 9,6 tys. wypisów z tych zezwoleń). Są to dokumenty uprawniające przewoźników do wykonywania przewozów w ramach obsługi linii komunikacyjnych.

Przedsiębiorcy wykonujący krajowe przewozy na potrzeby własne muszą posiadać stosowne zaświadczenie, wydawane przez starostę właściwego dla siedziby firmy. Na dzień 31.12.2011 r. w zakresie przewozu osób wydanych było ok. 0,8 tys. zaświadczeń dla ok. 1,8 tys. pojazdów. W zakresie przewozu rzeczy wydano ok. 45,1 tys. zaświadczeń dla ok. 122,9 tys. pojazdów.

Źródłem powyższych danych były zestawienia statystyczne przekazane do resortu transportu przez urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie i gminne w ramach realizacji zapisu art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).

Źródło: www.transport.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.