Select Page


MTBiGM: Posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych


 

W dniach 23-24 listopada 2011 roku w Moskwie odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Celem rozmów było ustalenie ostatecznego kontyngentu zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych na 2011 rok i wstępnie na 2012 rok.

Omawiając sprawy związane z kontyngentem na 2011 rok delegacja rosyjska wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dla rosyjskich przewoźników dodatkowo na bieżący rok 7.000-10.000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe. Ze względu na brak woli ze strony rosyjskiej do przyznania w zamian stronie polskiej odpowiedniej ilości zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich, polska delegacja nie wyraziła zgody na tę propozycję.

W trakcie dyskusji nad kontyngentem na przyszły rok delegacja rosyjska złożyła kontrowersyjną propozycję utworzenia dodatkowego kontyngentu 50.000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe uprawniających do zabierania ładunków pochodzących z krajów trzecich ze znajdujących się na terytoriach obu państw terminali lub portów morskich na terytorium drugiej strony.

Delegacja polska negatywnie odniosła się do tej propozycji, stwierdzając, że  ustanowienie nowego rodzaju zezwoleń wykracza poza postanowienia umowy dwustronnej z 1996r. o międzynarodowych przewozach drogowych. Ponadto, w opinii strony polskiej wprowadzenie zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe wykorzystywanych na zasadach zaproponowanych przez stronę rosyjską w sposób nieuzasadniony ingerowałoby w swobodę wykonywania przewozów na podstawie tego rodzaju zezwoleń jakie przewiduje umowa polsko-rosyjska.

Mając na uwadze zaspokojenia potrzeb przewozowych obu stron, delegacja polska złożyła kompromisową propozycję kontyngentu na 2012 r. w wysokości po 190 tys. zezwoleń, w tym 40 tys. zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich dla Polski. Niestety, delegacja rosyjska nie przyjęła tej propozycji. Wobec powyższego delegacje zaczęły poszukiwać innego rozwiązania w tej sprawie. Ostatecznie uzgodniono, że wstępny kontyngent zezwoleń na 2012 rok pozostanie na poziomie ustaleń podjętych przez Komisję Mieszaną   w dniu 2 lutego 2010 roku w Paryżu i wynosi:

dla strony polskiej:

126.000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe,
24.000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich,
500 zezwoleń na nieregularne przewozy osób.

dla strony rosyjskiej:
147.000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe,
2.500 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich,
500 zezwoleń na nieregularne przewozy osób.

Ustalono, że zezwoleniami na 2012 rok w powyższych kwotach strony wymienią się w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r. Natomiast zezwolenia z 2011 roku są ważne do 31 grudnia 2011 roku.

Źródło: www.transport.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.