Select Page


MTBiGM: Posiedzenie polsko – ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych


 

W dniach 31 stycznia – 1 lutego 2012 r. odbyło się w Kijowie posiedzenie polsko – ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Delegacjom przewodniczyli dyrektorzy departamentów ds. transportu drogowego obu Ministerstw. W rozmowach uczestniczyli ponadto przedstawiciele przewoźników drogowych i pracodawców transportu drogowego obu stron.

Podczas rozmów omówiono warunku wykonywania przewozów drogowych przez przewoźników polskich i ukraińskich. Z zadowoleniem przyjęto informację o systematycznym wzroście przewozów. Uzgodniono, że kontyngent zezwoleń na przewozy drogowe rzeczy wyniesie po 200.000 szt. dla każdej ze stron. Ponadto, na wniosek strony polskiej, powołano grupę roboczą, która opracuje propozycje zakresu liberalizacji przewozów i harmonogramu jej wprowadzenia.

W dziedzinie przewozów osób strony omówiły funkcjonowanie bezpośrednich połączeń autobusowych między obu państwami i w tranzycie przez ich terytoria, a także warunki wykonywania przewozów okazjonalnych. Rozpoczęto dyskusję nad usprawnieniem oraz ewentualną liberalizacją przewozów pasażerskich w okresie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Zwiększono kontyngent zezwoleń na nieregularne przewozy osób do poziomu 250 szt. dla każdej ze stron.

Rozmowy kontynuowane będą na przełomie lutego i marca br., w tym w zakresie przewozów osób w okresie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Źródło: transport.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.