Select Page


MTBiGM: Rozmowy wiceministrów transportu Polski i Rosji


 

3 maja 2012 roku w Lipsku, podczas Sesji Ministerialnej Międzynarodowego Forum Transportowego, odbyły się bilateralne rozmowy Sekretarzy Stanu Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnych za transport drogowy: Tadeusza Jarmuziewicza i Siergieja Aristowa. Omówiono sprawy bieżących problemów występujących w dziedzinie przewozów drogowych w relacjach pomiędzy obu państwami.

Strona rosyjska potwierdziła, że dla dokonania kwalifikacji rodzaju międzynarodowego przewozu drogowego, rozstrzygające znaczenie ma kraj załadunku towaru. Strona polska przekazała stronie rosyjskiej pisemne stanowisko w tej sprawie.

Dla ustalenia jednolitego sposobu kwalifikacji przewozu przez służby kontrolne obu stron, postanowiono zwołać, w trybie pilnym, posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Zaplanowano, że spotkanie to odbędzie się 5 czerwca 2012 roku w Warszawie.

Źródło: www.transport.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.