Select Page


MTBiGM: Sejm uchwalił ustawę o płatnościach dla podwykonawców autostrad


 

28 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę regulującą wypłacanie zaległych wynagrodzeń podwykonawcom pracującym przy budowie autostrad.

Ustawa zakłada możliwość zwracania się przez mikro, małe i średnie firmy, które pracowały przy budowie autostrad, a nie otrzymały zapłaty za zrealizowane i odebrane prace, do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Generalny Dyrektor będzie mógł wypłacić firmom pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego, a później będzie je odzyskiwał od wykonawców, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań wobec podwykonawców. Ustawa znajdzie zastosowanie zarówno do przedsiębiorców realizujących roboty budowlane, jak i dostarczycieli towarów czy usługodawców.
Propozycja ustawy została opracowana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy udziale podwykonawców. Przyjęta dziś przez Sejm ustawa 4 lipca będzie przedmiotem obrad w Senacie.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.