Select Page


MTBiGM: spotkanie ws. międzynarodowych przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej


flaga-Rosja1
 

W dniu 8 listopada br. w siedzibie MTBiGM, pod przewodnictwem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka odbyło się posiedzenie specjalnej grupy roboczej, monitorującej sytuację związaną z eskalacją problemów utrudniających wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Straży Granicznej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a także przedstawiciele Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Podczas posiedzenia rozpatrywano możliwe skutki decyzji podjętej przez Federalną Służbę Celną Federacji Rosyjskiej w zakresie planowanego odstąpienia od uznawania karnetów TIR jako zabezpieczenia celnego towarów dla branży polskiego transportu drogowego. Omówione zostały prawne aspekty działań podejmowanych przez stronę rosyjską, biorąc pod uwagę międzynarodowe konwencje i umowy wiążące Federację Rosyjską w zakresie międzynarodowego transportu drogowego.

Ustalono, że poszczególne resorty i służby przeanalizują możliwość udzielenia jak najszerszego wsparcia polskim przewoźnikom, wykonującym przewozy na terytorium Federacji Rosyjskiej w aspekcie nowych uregulowań prawnych, obowiązujących na terytorium tego kraju.

Ponadto, omówiono sytuację związaną z przypadkami zatrzymań polskich pojazdów ciężarowych przez białoruskie służby celne pod zarzutem złamania przepisów celnych Unii Celnej (Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Kazachstan). Stwierdzono, że działania strony białoruskiej są sprzeczne z postanowieniami umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 20 maja 1992 roku.

Podjęte zostaną wszelkie działania zmierzające do wyjaśnienia tego problemu, co w konsekwencji pozwoliłoby na uwolnienie zatrzymanych pojazdów oraz zapewniłoby możliwość bezproblemowego wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych do i przez terytorium Republiki Białorusi. Ze względu na konieczność stałego monitorowania tej sytuacji, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pozostaje w kontakcie ze środowiskiem przewoźników drogowych.

Źródło: www.transport.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.