Select Page


MTBiGM: Zmiany w wakacyjnych ograniczeniach ruchu


 

W dniu 6 czerwca 2012 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2012 r. poz. 561). Wakacyjne ograniczenia ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, rozpoczną się w piątek 29 czerwca 2012 r.

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza zmianę terminu początku okresowych ograniczeń, wymienionych w § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 147, poz. 1040, z późn. zm.), poprzez zastąpienie wyrażenia „od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca” wyrażeniem „od ostatniego piątku czerwca”.

Źródło: www.transport.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.