Select Page


Niepokojące informacje operatora systemu viaTOLL


 

Niepokojące informacje docierają do nas od operatora systemu viaTOLL. Okazuje się bowiem, że konsultanci systemu nie będą potwierdzać salda ani poboru opłat.

To nie jest dobra decyzja dla przewoźników, ponieważ odcięcie ich od możliwości potwierdzenia opłaty spowoduje lawinowy wzrost nakładanych kar. Jak tłumaczy operator systemu odwołanie od decyzji nakładającej karę administracyjną powinno zostać skierowane bezpośrednio do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który podejmie ostateczną decyzję. GITD prowadzi postępowanie wyjaśniające i w przypadku wątpliwości kieruje stosowne zapytanie do operatora systemu. Dopiero wtedy operator systemu udzieli informacji. Dziwi taka informacja, bowiem praktycznie infolinia jest w takim wypadku zupełnie niepotrzebna. Nie może być tak, by najbardziej zainteresowani nie mogli na bieżąco monitorować w jaki sposób wydawane są ich pieniądze.

W przypadku zarzutu ze strony ITD o przejeździe płatnym odcinkiem drogi bez uiszczenia opłaty zarówno kierowca, jak i przewoźnik nie otrzymają od operatora systemu potwierdzenia stanu salda, ani transakcji poboru opłat, ponieważ od dnia 10.01.2012 viaTOLL będzie takich informacji udzielał tylko GITD jeżeli „w przypadku wątpliwości GITD skieruje stosowne zapytanie do operatora systemu”. via-TOLL zachęca do korzystania z serwisu internetowego, który nie działa sprawnie tzn. często nie można się zalogować, nie otwiera się strona z potwierdzeniami poboru opłat, a często nadal zdarzają się przypadki zawyżonych poborów opłat. Jako przykład warto podać choćby taką sytuację. Przez miesiąc viaTOLL o ok. 950 zł zawyżył pobrane opłaty, w dniu w którym je przywrócił na konto przewoźnika ten miał zarzut nieuiszczenia opłaty za przejazd. Jeżeli przewoźnik nie wyjaśni powyższego z viaTOLLEM to przecież ITD nie będzie pytać operatora systemu o zwroty nadpłaconych kwot ponieważ saldo wynosi 0 ( kontrola o godz. 10.00, a środki przywrócono o godz. 11.00).

Piotr Grześ
OZPTD


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.