Select Page


Nowe drogi w viaTOLL planowane od 1 września 2014 r.


Źródło viatoll - bramownica-systemu-viatoll-z-urzdzeniami-kontrolnymi
 

Przypominamy, iż od 1 września 2014 roku planowane jest rozszerzenie systemu viaTOLL. „Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej” zakłada iż w od 1 września 2014 roku do viaTOLL przyłączonych zostanie ok. 206 km dróg, w tym wybrane odcinki autostrad A1 i A4, dróg ekspresowych S8, S14, S19 oraz drogi krajowej nr 90.

Drugi etap rozszerzenia planowany jest na 1 października 2014 roku i obejmie około 58 km dróg, w tym wybrane odcinki autostrady A1 oraz A4.

Szczegółowy wykaz odcinków, które objęte zostaną systemem viaTOLL znajduje się w projekcie Rady Ministrów znajdziesz tu

Bieżąca lista odcinków płatnych i mapa sieci dróg płatnych objętych systemem viaTOLL znajduje się tu.

 

eprzewoznik.pl za viatoll.pl

pl_viatoll_mapa_2014_plan

 


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 5 lat temu.