Select Page


Nowe rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy


 

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury 16 lutego 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. , które zmienia rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2010 r. Nr 14 poz. 72). Właściciele wnioskujący o rejestrację pojazdu są zwolnieni z obowiązku przedłożenia tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dowodu rejestracyjnego w zakresie zawierającym oznaczenia zharmonizowanych kodów. Rozporządzenie dotyczy dowodów rejestracyjnych wydanych przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Ponadto 16 lutego br. wchodzą w życie dwa rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie:

– wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2010 r. Nr 14 poz. 75)
– wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2010 r. Nr 14 poz. 76).

Zmianie ulegają opłaty za wydanie:

– dowodu rejestracyjnego: z 48,00 zł na 54, 00 zł
– kompletu nalepek legalizacyjnych: z 11,00 zł na 12,50 zł
– nalepki kontrolnej: z 16,50 zł na 18,50 zł
– pozwolenia czasowego przy rejestracji czasowej pojazdu z urzędu: z 12,00 zł na 13,50 zł
– pozwolenia czasowego na wniosek właściciela pojazdu: z 16,50 zł na 18,50 zł

– prawa jazdy: z 70,00 zł na 84,00 zł
– pozwolenia do kierowania tramwajem – z 20 zł na 24 zł
– międzynarodowego prawa jazdy – z 25,00 zł na 30,00 zł

Nie ulegają zmianie opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych
Źródło: www.mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.