Select Page


OECD a certyfikat wymagań w zakresie ochrony środowiska


 

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego informuje, że otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury kopię pisma z OECD skierowanego do ministerstw Polski i Rosji.

W piśmie OECD wyjaśnia, że temat certyfikatów dla przyczep i naczep był dyskutowany szczegółowo na Grupie Transportu Drogowego i uzgodniona interpretacja w języku angielskim, francuskim i rosyjskim została przesłana dla właściwych władz krajowych.

Interpretacja ta jest zamieszczona w internecie pod adresami:

www.internationaltransportforum.org/europe/quota/faq.htm (język angielski)

www.internationaltransportforum.org/europe/quota/FAQru.pdf (język rosyjski)

Wg OECD jest tam jasno stwierdzone, że żądanie potwierdzenia na certyfikacie spełniania przez naczepę lub przyczepę wymagań w zakresie ochrony środowiska (odpowiednia kategoria EURO) nie jest prawidłowe. Uzasadnione to jest faktem, że te certyfikaty potwierdzają wyłącznie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, które są stosowane dla wszystkich kategorii Euro (EURO II, EURO III, etc. …).

Dlatego wymagania, aby naczepa lub przyczepa odpowiadała kategorii EURO ciągnącego ją pojazdu silnikowego nie jest właściwe i nie jest przewidziane przez podręcznik EKMT.

Sekretariat wyraził nadzieję, że rosyjskie władze wydadzą instrukcje dla służb kontrolnych tak szybko, jak będzie to tylko możliwe, w celu rozwiązania obecnych przypadków, jak również dla uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Pismo to podpisała Pani Elene Shatbershvili z Międzynarodowego Forum Transportu.


Źródło: www.ozptd.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.