Select Page


Ograniczenie czasu pracy kierowców dla osób samozatrudnionych


 

Jak czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego kierowcy autobusów i ciężarówek, którzy pracują na własny rachunek muszą podlegać tym samym przepisom, co kierowcy zatrudnieni w firmach przewozowych. Takie jest stanowisko Parlamentu Europejskiego, który odrzucił w środę projekt Komisji Europejskiej.

Niewielką ilością głosów (368/301/8) Parlament odrzucił propozycję Komisji Europejskiej w sprawie czasu pracy kierowców samozatrudnionych przewidującą ich wyłączenie z zakresu dyrektywy o czasie pracy kierowców z 2002 roku. Deputowani stwierdzili, że obawy o zdrowie i bezpieczeństwo kierowców oraz konieczność zachowania zasad uczciwej konkurencji wymagają ustanowienia w dziedzinie transportu równych zasad dla wszystkich. Ponieważ przedstawiciel Komisji Europejskiej zadeklarował, że Komisja zastanowi się ponownie nad możliwymi rozwiązaniami, w tym nad wycofaniem propozycji dyrektywy, PE potwierdził swoją decyzję głosując nad rezolucją legislacyjną, którą poparło 383 posłów, 263 było przeciwnych, a 23 wstrzymało się od głosu.

Sprawozdawczyni Edit Bauer (EPL, SK) oraz większość członków z grup EPP, ALDE i ECR podziela stanowisko Komisji, która uważa, że ważniejszą kwestią niż włączenie samo zatrudnionych kierowców w sferę działania legislacji jest zwalczanie „fałszywego samo zatrudnienia”, to jest sytuacji, w której kierowcy w praktyce nie mogą pracować dla więcej niż jednego zleceniodawcy. Posłowie Ci przekonywali, że kierowcy samozatrudnieni są objęci zakresem dyrektywy 561/2006 i że samozatrudnieni pracownicy w innych sektorach gospodarki nie są dotknięci ograniczeniami czasu pracy.

Kierowcy pracujący na własny rachunek byli tymczasowo zwolnieni z konieczności spełniania wymagań dyrektywy w sprawie czasu kierowców, ale okres zwolnienia upływał 23 marca 2009. Jednak w październiku 2008 roku KE przedstawiła projekt wyłączający ich z zakresu tej dyrektywy.

Wynik głosowania PE oznacza, że jednoosobowe firmy przewozowe będą podlegały tym samym zasadom pracy, co kierowcy zatrudnieni w firmach przewozowych. Będą podlegać tym samym zasadom dotyczącym przeładunku i rozładunku towarów, pomocy pasażerom, czasu postoju, czyszczenia pojazdu i utrzymania go w odpowiednim stanie. Czas pracy kierowców będzie ograniczony do 48 godzin tygodniowo, może zostać wydłużony do 60 godzin pod warunkiem, że zachowany zostanie średni tygodniowy limit 48 godzin pracy w okresie czterech miesięcy.

Odrzucenie propozycji Komisji oznacza, że obowiązuje bez zmian dyrektywa 2002/15, która przewiduje objęcie swym zakresem kierowców samozatrudnionych począwszy od 23 marca 2009 roku.

Źródło: www.europarl.europa.eu


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 9 lat temu.