Select Page


OZPTD: Apel do przewoźników drewna !


 

PRZEWOŹNIKU !!!
Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego apeluje:

1.  Nie wolno nam zawierać umów przewozowych, w których stawki byłyby niższe od naszych kosztów, to jest PRZESTĘPSTWO GOSPODARCZE-DUMPING.

2.  Nie wolno nam przewozić większego ładunku drewna niż 25m3 dla drewna sosnowego, pamiętając, że  dla drewna liściastego ładunek powinien być mniejszy wg. oceny przewoźnika i na jego ryzyko. Jest szansa legalnego i spokojnego poruszania się po drogach, koniec ucieczek przed ITD.

3.  Przewoźniku, rynek pracy w przewozach drewna jest już podzielony, każdy ma swoje zadania transportowe, wożąc dla określonych, często od lat odbiorców. Pracy mamy dosyć, problemem jest godziwe wynagrodzenie. Mamy szansę ten problem rozwiązać tym razem. Szanujmy się wzajemnie, zaufajmy sobie. BĄDŹMY FAIR!!!

4.  OZPTD mówi: DOŚĆ !!!
Przewodniczący Związku Bolesław Milewski, informuje, że wobec przewoźnika,  u którego wystąpi podejrzenie stosowania stawek dumpingowych lub przeładowywania pojazdów, po sprawdzeniu i potwierdzeniu nieprawidłowości, Związek uruchomi wszelkie dostępne, legalne działania, dyscyplinujące PRZEWOŹNIKA, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty LICENCJI na wykonywanie przewozów!!!

Źródło: www.ozptd.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.