Select Page


OZPTD: Informacja o przebiegu polsko-rosyjskich rozmów


logo666
 

W dniach 16-17 września br. odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W posiedzeniu wśród osób reprezentujących polskich przewoźników czynny udział wzięli także przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego. Głównym tematem rozmów były wcześniejsze zapowiedzi strony rosyjskiej o zmianie zasad uznawania gwarancji celnych i wynikające stąd obawy przedsiębiorców o możliwość dalszego wykonywania przewozów drogowych do i z Rosji.

Podczas posiedzenia strona polska wyraziła w stanowczy sposób zaniepokojenie możliwością załamania systemu karnetów TIR, co w sposób oczywisty mogłoby doprowadzić do załamania rynku przewozów drogowych. Podniosła także kwestie braku rzetelnej i wysłanej z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o planowanych przez rosyjską administrację celną działaniach. W ostatnim okresie spowodowało to wstrzymanie części przewozów, gdyż nie było wiadomym czy będą mogły one odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Odpowiadając strona rosyjska zadeklarowała, iż nie planowała i nie planuje wyjścia z systemu TIR. Tym samym polscy przewoźnicy będą mogli nadal korzystać z karnetów, jako środka zabezpieczającego należności celne. Strona rosyjska natomiast potwierdziła, iż trwają prace nad stworzeniem tańszego systemu gwarancji celnych, który stanowić będzie dobrowolną alternatywę dla dotychczas stosowanych karnetów. System ten będzie oparty o elektroniczne dokumenty, których użycie – według strony rosyjskiej – ma być znacznie bardziej przyjazne dla przedsiębiorców. O wyborze zabezpieczenia decydować mają przedsiębiorcy. Na ile te deklaracje odzwierciedlać będą faktyczne zmiany zapowiadane na początek grudnia tego nie możemy być pewni, gdyż ustne informacje nie zostały w pełni odzwierciedlone w treści ostatecznie podpisanego protokołu.

Więcej

 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.