Select Page


OZPTD: Komunikat z dnia 16 marca 2011 r.


 

W związku z dramatyczną sytuacją w transporcie drewna, OZPTD wspólnie z przedstawicielami branży, przeanalizował poziom kosztów jakie muszą ponosić firmy specjalizujące się w transporcie drewna. Na ich podstawie opracowane zostały stawki, które z jednej strony pozwalają wykonywać przewozy zgodnie z przepisami dotyczącymi nośności dróg, a z drugiej strony osiągnąć 10% zysk. Stawki opracowane zostały przy założeniu, że średni ładunek nie powinien przekraczać 25 m3. Taką wielkość ładunku ustalono na podstawie badań, w których uczestniczyła Inspekcja Transportu Drogowego oraz przedstawiciele Lasów Państwowych.

Na wniosek przewoźników żądamy spełnienia przez odbiorców drewna następujących postulatów:

– Zaakceptowanie stawek za wywóz drewna zaproponowanych przez OZPTD,

– Zrównanie stawek dla wszystkich przewoźników na tym samym poziomie,

– Renegocjowanie umów oraz dostosowanie stawek dla konosorcjów, z którymi podpisano już umowy do poziomu zaproponowanego przez związek bez konsekwencji finansowych.

– Płatność za wykonane usługi w ciągu 30 dni.

Ponieważ walka o branżę transportu drewna trwa już od wielu lat, a nadal występuje duża liczba nieuczciwych przewoźników, którzy gotowi są przyjąć stawki uniemożliwiające jazdę zgodnie z przepisami – bez przeładowywania pojazdów. Związek uruchomi wszelkie dostępne legalne działania, aby zdyscyplinować, a nawet w razie braku reakcji wyeliminować takie firmy z rynku.

Jeżeli w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma odbiorcy drewna nie zaakceptują godziwych i uczciwych warunków, z dniem 01 kwietnia 2011 r. zostaną wstrzymane wszelkie dostawy drewna.

Aby pokazać naszą determinację przeprowadzone zostaną ostrzegawcze akcje protestacyjne w następujących terminach:

17 marca br. godz. 13.00 – Świecie Mondi Świecie ul. Bydgoska 1

21 marca br. godz. 13.00 – Kwidzyn IP Kwidzyn ul. Lotnicza 1

22 marca br. godz. 13.00 – Ostrołęka Stora Enso ul. I Armii Wojska Polskiego 21

23 marca br. godz. 13.00 – Grajewo Pfleiderer Grajewo ul. Wiórowa 1

24 marca br. godz. 13.00 – Szczecinek Kronospan Szczecinek ul. Waryńskiego 1

Bolesław Milewski
Przewodniczący OZPTD


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.