Select Page


OZPTD: List otwarty do rosyjskich przewoźników


 

Szanowni koledzy,

Ze względu na fakt, iż informacje które do Was docierają mają charakter jednostronny, postanowiliśmy przedstawić Wam nasze stanowisko w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych realizowanych na terytoriach naszych państw.

W sposób odpowiedzialny oświadczamy, że żaden z polskich przewoźników nie chce zabierać rynku przewozowego wypracowanego przez ostatnie lata przez rosyjskich przewoźników. Wbrew twierdzeniom różnych władz i organizacji, nie pragniemy dwukrotnego zwiększenia liczby wykonywanych przez polskich przewoźników przewozów z Unii Europejskiej, której jesteśmy członkami, do Rosji. Chcemy zachowania dotychczasowego status quo.

I tu należy się wam kilka słów wyjaśnienia. Otóż w ostatnich latach, co roku polscy przewoźnicy wykonywali kilkadziesiąt tysięcy przewozów z Unii Europejskiej do Rosji. Od 20 marca 2010 roku do końca roku 2010 otrzymaliśmy 150 tysięcy zezwoleń w tym 25 tysięcy Rosja – kraje trzecie. Przewoźnicy wykonywali je wykorzystując zarówno rosyjskie zezwolenia Rosja – kraje trzecie, jak i w dużej mierze zezwolenia CEMT. Niestety na skutek jednostronnej decyzji władz Federacji Rosyjskiej i władz ASMAP-u, liczba zezwoleń CEMT przeznaczona dla przewoźników rosyjskich została drastycznie ograniczona. Tym samym polski limit zezwoleń CEMT pozwalający wykonywać także przewozy do i z Rosji został także zredukowany o ok. 60%, tj. o około 40 tysięcy przejazdów. Z dnia na dzień polscy przewoźnicy utracili możliwość wykonania ok. 30 tys. przewozów do Rosji na podstawie zezwoleń jednorazowych. W sumie utraciliśmy ok. 70 tys. przejazdów.

Aby, móc kontynuować przewozy na poziomie zbliżonym do dotychczasowego, uczciwym jest domagać się zwiększenia limitu rosyjskich zezwoleń Rosja – kraje trzecie. Szczególnie, że decyzję o drastycznym ograniczeniu wykorzystania zezwoleń CEMT podjęły wasze władze, a nie władze innych państw. To wyłącznie na wniosek delegacji rosyjskiej ustalony został bardzo niski poziom zezwoleń CEMT dla Federacji Rosyjskiej. Możecie to sprawdzić wnioskując o ujawnienie protokołów z Paryża. Wnioskujemy by protokół z Paryża został niezwłocznie ujawniony dla polskich i rosyjskich firm transportowych. W związku z tym, że ograniczono dla Polski o ok. 60 % ilość zezwoleń CEMT, naturalnym jest, że domagamy się zwiększenia ilości zezwoleń jednorazowych.

Jak widzicie, nie walczymy przeciwko rosyjskim przewoźnikom. My walczymy o równoprawne i wzajemnie uczciwe stosunki w wymianie handlowej przy przewozach drogowych. W wyniku sytuacji patowej jaka nastąpiła w rozmowach, straty ponoszą przedsiębiorstwa transportowe polskie i rosyjskie oraz ci wszyscy, którzy korzystają z naszych usług.

Apelujemy do organizacji rosyjskich przewoźników o pełną mobilizację w rozmowach w celu osiągnięcia kompromisu sprawiedliwego dla wszystkich stron.

Za Zarząd OZPTD
Przewodniczący
Bolesław Milewski


Źródło: www.ozptd.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 8 lat temu.