Select Page


OZPTD: Piotr Litwiński nowym przewodniczącym Związku


logo ozptd
 

25 lutego br. Walne Zebranie Delegatów OZPTD odwołało z funkcji Przewodniczącego Związku Bolesława Milewskiego, jedną z barwniejszych i najbardziej zasłużonych dla polskiego transportu drogowego postaci, które przez ostatnie kilkanaście lat reprezentowały środowisko przewoźników drogowych. Nie wnikając w przyczyny decyzji podjętej przez władze Związku, trzeba uczciwie stwierdzić, że razem z odejściem Bolesława skończyła się dla nas wszystkich pewna epoka. Epoka, podczas której związkowcom i innym przewoźnikom udało się osiągnąć bardzo dużo celów, które przez wiele lat dziesiątek lat wydawały się być nieosiągalne.

Wśród nich wystarczy wskazać dla przykładu: zniesienie zakazów ruchu ze względu na uplastycznienie nawierzchni jezdni, wprowadzenie możliwości przewozu drewna i ładunków sypkich bez narażania się na kary za przekroczenie nacisku osi ze względu na szczególne cechy przewożonego ładunku, liberalizację systemu zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, znaczące złagodzenie systemu kar administracyjnych stosowanych wobec przewoźników, wprowadzenie licznych ułatwień administracyjnych przy przedłużaniu uprawnień przewozowych i wiele innych korzystnych rozwiązań.

Oczywiście Bolesław Milewski nie dokonał tego jednoosobowo, niemniej udało mu się zbudować od podstaw silną organizację związkową i zgromadzić w niej osoby potrafiące skutecznie pracować na sukces przewoźników. Bolesław przez lata pracy społecznej zdobył szacunek dla kierowanej przez niego organizacji związkowej zarówno w środowisku przewoźników, jak i w kręgach władz – wśród urzędników oraz polityków. To w dużej części dzięki niemu OZPTD stanowi markę samą w sobie, rozpoznawalną w kraju i poza jego granicami.

Oczywiście zdarzało się Bolesławowi Milewskiemu popełniać błędy. Gdyby nie one, to nadal stałby na czele Związku. Niemniej warto pamiętać o przysłowiu stanowiącym, że tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi! A mając na uwadze całokształt jego dokonań, gdy w Związku opadną emocje związane z ostatnimi rozstrzygnięciami, jego osoba i położone przez niego zasługi powinny być w sposób szczególny uhonorowane. Takie też było stanowisko Walnego Zgromadzenia OZPTD, które podjęło uchwałę o potrzebie zmiany statutu w celu utworzenia funkcji Honorowego Przewodniczącego Związku.

Należy tu podkreślić, że wybrany na miejsce Bolesława Milewskiego nowy Przewodniczący OZPTD Pan Piotr Litwiński bardzo ciepło wypowiadał się o swoim poprzedniku, doceniając jego dokonania i znaczenie jego pracy dla całego środowiska. Taka m.in. postawa spowodowała, że za kandydaturą Piotra Litwińskiego głosowali wszyscy obecni na sali delegaci, którzy podczas burzliwych obrad reprezentowali wcześniej całkiem przeciwstawne stanowiska. To dobry prognostyk dla dalszej pracy Związkowej. Piotr Litwiński otrzymał od Związkowców bardzo duży kredyt zaufania i wszyscy liczymy, że uda mu się stanąć na wysokości powierzonego mu zadania.

Jednomyślne głosowanie za kandydaturą Piotra Litwińskiego wynikało także z faktu, iż jest on od wielu lat postacią bardzo dobrze znaną i zasłużoną dla środowiska przewoźników drogowych. Działacz samorządowy ziemi nowosądeckiej, wieloletni Przewodniczący Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Galicja, dotychczasowy Przewodniczący Rady Regionów OZPTD, były członek Zarządu ZMPD, członek komisji społecznej ds. międzynarodowych zezwoleń, to tylko niektóre z dotychczasowych funkcji Piotra Litwińskiego. Dlatego też pamiętając i doceniając Bolesława, trzymajmy kciuki za Piotra.

Maciej Wroński


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 5 lat temu.