Select Page


OZPTD: Pismo do Komendantów Wojewódzkich Policji w województwach objętych akcją protestacyjną przewoźników drewna


 

Stobno, dnia 07.04.2011 r.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, a w szczególności zrzeszeni w jego strukturach przewoźnicy drewna prowadzą w chwili obecnej akcję protestacyjną przeciwko dominującej pozycji zakładów przetwórstwa drzewnego. Na terenie podległym Panom Komendantom zakłady przetwórcze wykorzystując swoją dominującą na lokalnym rynku pozycję, w zawieranych z przewoźnikami umowach określją stawki przewozowe przy założeniu dostarczania do zakładu 31 m3 lub 30 m3, ewentualnie 29 m3 drewna, co jest ilością, która daje kilkutonowe przeważenie pojazdu!! Obecnie obowiązujące stawki transportowe są absolutnie nieadekwatne do kosztów tego specyficznego transportu. Firmy transportowe stoją na skraju bankructwa lub w desperacji zmuszone są do łamania prawa, co skutkuje zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i milionowymi stratami dla samorządów terytorialnych ze względu na niszczenie dróg publicznych. OZPTD prowadzi akcję protestacyjną pod hasłem: „Chcemy być bezpiecznymi użytkownikami dróg. Walczymy o normalność w transporcie drewna”. Podstawowym postulatem ograniczenie ilości przewożonego drewna do 25 m3. Umożliwi to przewóz zgodny z przepisami.

Warto odnotować, że obecnie za „cichym przyzwoleniem” odbiorców drewna, przewoźnik rekordzista potrafi jednorazowo przywieźć ładunek 105 mp drewna, tj. 65 m3 lub 56 ton ładunku. Tym samym rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów wynosi 76 ton (zakładając że 1m3 waży 860kg), przy normatywnej dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton. Pozornie bezradni odbiorcy tłumaczą się, że nie mają wpływu na wielkość przywożonego ładunku drewna, ciekawe, że w kwestii stawek jest zupełnie odwrotnie, potrafią je skutecznie zaniżać i wykorzystywać przewoźników. Tak naprawdę jest to dla nich po prostu wygodne, gwarantuje tani transport a przeładunki i kary dotyczą jedynie przewoźnika. Dla odbiorców drewna przewoźnik, który przeładowuje ładunki to skarb. Stachanowiec, który o podwyżkę stawek praktycznie nie musi zabiegać, bo mu jakoś wystarczy jak przywiezie 2,5 razy tyle drewna i 2,5 razy tyle zarobi co kolega, który chcąc prowadzić działalność uczciwie i zgodnie z prawem ciągle upomina się o wyższe stawki i jeszcze uchodzi za niezaradnego.

Odbiorców nie obchodzi także bezpieczeństwo na polskich drogach zagrożone przeładowanymi pojazdami, a tym bardziej stan polskich dróg, których podbudowa i nawierzchnia ulega zniszczeniu na skutek „dzikiej” wolnej konkurencji zorganizowanej pod dyktando zagranicznych udziałowców przedsiębiorstw przerobu drewna.

O tym procederze poinformowaliśmy Inspekcję Transportu Drogowego. Podejmuje ona działania w zakresie swoich możliwości, nie mniej ze względu na zbyt małą liczbę inspektorów oraz konieczność realizacji innych zadań, nie jest ona w stanie skutecznie przeciwdziałać zorganizowanym naruszeniom prawa. Warto tutaj wskazać o ekonomicznym wymiarze patologicznej sytuacji – stratach dla budżetu państwa i budżetów samorządowych, wynikających z dewastacji dróg.

Dlatego też zwracamy się do Pana Komendanta z prośbą o zadaniowanie podległych Panu służb ruchu drogowego na zwrócenie szczególnej uwagi na przeładowane pojazdy z drewnem i bezwzględne kierowanie ich na punkty do ważenia. Tym bardziej teraz, gdy uczciwi przewoźnicy narażają się na ogromne straty zaprzestając dostaw, a moment ten wykorzystują ludzie mający w pogardzie bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, nie wspominając swojego. Mamy nadzieję, że nie zostanie Pan Komendant obojętny na ewidentne łamanie prawa na podległym Panu terenie.

Za Zarząd Główny OZPTD

Przewodniczący
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców
Transportu

Bolesław MilewskiDo wiadomości:

Pan Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Gen. Insp. Pan Andrzej Matejuk
Komendant Główny Policji


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.